Dotacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1285870 2023-11-06 Łódzkie
Budowa Instalacji Termicznego Przekształ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1278804 2023-10-25 Łódzkie
Zakupu systemu holterowskiego pomiaru ci...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1261870 2023-10-04 Łódzkie
Rozbudowa strefy inwestycyjnej w Radomsk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1260279 2023-09-19 Łódzkie
Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunko...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1255629 2023-09-15 Łódzkie
Likwidację barier architektonicznych lub...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1248874 2023-09-07 Łódzkie
Likwidacja barier architektonicznych lub...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1250327 2023-09-07 Łódzkie
Likwidacja barier architektonicznych lub...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1253419 2023-09-07 Łódzkie
Likwidację barier architektonicznych lub...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1249510 2023-09-06 Mazowieckie
Likwidacja barier architektonicznych lub...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1235751 2023-07-19 Łódzkie
Remont dróg powiatowych nr 3923E, 3907E ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1218626 2023-06-27 Łódzkie
Renowacja 2 zbiorników wodnych w miejsco...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1217861 2023-06-23 Łódzkie
„Aktywna tablica” – edycja 2023
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1217860 2023-06-23 Łódzkie
„Aktywna tablica” – edycja 2023
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1217859 2023-06-23 Łódzkie
„Aktywna tablica” – edycja 2023
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1217858 2023-06-23 Łódzkie
„Aktywna tablica” – edycja 2023
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1218529 2023-06-23 Łódzkie
„Aktywna tablica” – edycja 2023
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1218530 2023-06-23 Łódzkie
„Aktywna tablica” – edycja 2023
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1213772 2023-06-20 Łódzkie
Zakup sprzętu pomiarowego i informatyczn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1212017 2023-05-30 Łódzkie
Organizacja stołówek i miejsc spożywania...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1206591 2023-05-23 Łódzkie
Utworzenie Skweru przy kominie
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1202675 2023-05-22 Łódzkie
Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowe...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1187098 2023-04-11 Łódzkie
Kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Mar...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1164805 2023-02-06 Łódzkie
Remont drogi powiatowej nr 3916E
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1164801 2023-02-06 Łódzkie
Remont drogi powiatowej nr 3952E ul. Pił...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1169397 2023-02-06 Łódzkie
Remont ul. Południowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu