Dotacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1269552 2023-10-11 Mazowieckie
Doposażenie SPZZOZ w Przasnyszu w urządz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1254820 2023-09-19 Mazowieckie
Doposażenie szpitalnego oddziału ratunko...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1239331 2023-08-24 Mazowieckie
Remont drogi nr 320603W
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1240113 2023-08-24 Mazowieckie
Remont drogi powiatowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1209973 2023-06-01 Mazowieckie
Remont budynku świetlicy wiejskiej w Zak...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1210566 2023-05-30 Mazowieckie
Uzupełnienie drzewostanu w parkach miejs...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1208253 2023-05-25 Mazowieckie
Budowa tężni solankowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1203303 2023-05-22 Mazowieckie
Termomodernizacja budynku
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1191071 2023-04-25 Mazowieckie
Budowa ogrodzenia zewnętrznego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1191073 2023-04-25 Mazowieckie
Budowa wiaty rekreacyjnej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1191077 2023-04-25 Mazowieckie
Rozbudowa infrastruktury energetycznej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1191079 2023-04-25 Mazowieckie
Budowa parkingu oraz wymiana bramy wjazd...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1191069 2023-04-25 Mazowieckie
Poprawa infrastruktóry ogrodowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1194830 2023-04-25 Mazowieckie
Modernizacja strażnicy
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1203110 2023-04-24 Mazowieckie
Akademia czystego powietrza
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1201075 2023-04-19 Mazowieckie
Przebudowa drogi gminnej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1186192 2023-03-28 Mazowieckie
Budowa oświetlenia ulicznego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1186184 2023-03-28 Mazowieckie
Budowa oświetlenia ulicznego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1174558 2023-03-25 Mazowieckie
Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych
1174936 2023-03-25 Mazowieckie
Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych
1149406 2023-02-06 Mazowieckie
Przebudowa drogi gminnej nr 320615W w m....
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1106902 2022-12-19 Mazowieckie
Poszli nasi w bój bez broni
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1106927 2022-12-19 Mazowieckie
Powstanie styczniowe na Mazowszu Północn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1077588 2022-09-12 Mazowieckie
Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zaw...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1077583 2022-09-12 Mazowieckie
Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zaw...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1077909 2022-09-12 Mazowieckie
Podróż bez barier
Wartość: widoczna po zakupie dostępu