Dotacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1268559 2023-10-11 Mazowieckie
Doposażenie Centrum Medycznego Grupa Zdr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1260225 2023-09-19 Mazowieckie
Doposażenie SOR w SPZZOZ w Płońsku, w ce...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1249509 2023-09-06 Mazowieckie
Likwidacja barier architektonicznych lub...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1240112 2023-08-24 Mazowieckie
Remont drogi powiatowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1240111 2023-08-24 Mazowieckie
Remont drogi powiatowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1214681 2023-06-22 Mazowieckie
Powiat Płoński dla młodzieży! - wzmacnia...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1209960 2023-06-01 Mazowieckie
Przebudowa gminnego budynku z przeznacze...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1210014 2023-06-01 Mazowieckie
Organizacja stołówek i miejsc spożywania...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1210084 2023-06-01 Mazowieckie
Organizacja stołówek i miejsc spożywania...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1210527 2023-05-30 Mazowieckie
Zielone fasady i fronty z pnączy w centr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1206724 2023-05-25 Mazowieckie
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z za...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1200521 2023-05-18 Mazowieckie
Renowacja miejsca pamięci zbrodni hitler...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1190615 2023-04-25 Mazowieckie
Remont generalny świetlicy działkowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1190617 2023-04-25 Mazowieckie
Prace remontowe
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1194787 2023-04-25 Mazowieckie
Modernizacja strażnicy
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1203105 2023-04-24 Mazowieckie
Ochrona czystego powietrza
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1203913 2023-04-24 Mazowieckie
Budowa dwóch ogólnodostępnych stacji ład...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1201066 2023-04-19 Mazowieckie
Przebudowa drogi
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1201065 2023-04-19 Mazowieckie
Przebudowa drogi
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1186152 2023-03-28 Mazowieckie
Zakup i montaż lamp solarnych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1186153 2023-03-28 Mazowieckie
Zakup i montaż lamp solarnych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1186154 2023-03-28 Mazowieckie
Zakup i montaż lamp solarnych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1186155 2023-03-28 Mazowieckie
Montaż radaru
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1186157 2023-03-28 Mazowieckie
Montaż radaru
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1186151 2023-03-28 Mazowieckie
Remont dachu świetlicy wiejskiej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1174597 2023-03-25 Mazowieckie
Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych
1174938 2023-03-25 Mazowieckie
Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych
1181988 2023-03-21 Mazowieckie
Prace konserwatorskie i restauratorskie ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1147258 2023-02-07 Mazowieckie
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3050W Lise...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1106496 2022-12-19 Mazowieckie
Powstanie Styczniowe w Gminie Płońsk
Wartość: widoczna po zakupie dostępu