Dotacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1035137 2022-04-29 Mazowieckie
Urządzenie terenu zieleni
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1028989 2022-03-29 Mazowieckie
Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej w Płońsk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1025300 2022-02-18 Mazowieckie
Przebudowa drogi powiatowej nr 3015W
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1027298 2022-02-18 Mazowieckie
Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zaw...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
963140 2021-10-25 Mazowieckie
Budowa dróg
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
963472 2021-10-25 Mazowieckie
Przebudowa drogi gminnej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
963474 2021-10-25 Mazowieckie
Przebudowa stacji uzdatniania wody
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
963471 2021-10-25 Mazowieckie
Przebudowa dróg gminnych nr 300711W i 3...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
965295 2021-10-25 Mazowieckie
Przebudowa drogi powiatowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
965294 2021-10-25 Mazowieckie
Poprawa spójności komunikacyjnej i bez...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
931180 2021-07-26 Mazowieckie
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
931500 2021-07-26 Mazowieckie
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
931499 2021-07-26 Mazowieckie
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
931693 2021-07-26 Mazowieckie
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
923645 2021-07-07 Mazowieckie
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-spor...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
923650 2021-07-07 Mazowieckie
Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
916486 2021-06-11 Mazowieckie
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
916487 2021-06-11 Mazowieckie
Remont ogólnodostępnego placu zabaw
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
916392 2021-06-11 Mazowieckie
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
917476 2021-06-11 Mazowieckie
Przebudowa drogi powiatowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
917899 2021-06-11 Mazowieckie
Przebudowa drogi gminnej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
916394 2021-06-10 Mazowieckie
Doposażenie świetlicy wiejskiej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
916447 2021-06-10 Mazowieckie
Zakup i montaż lamp hybrydowych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
916449 2021-06-10 Mazowieckie
Zakup i montaż lamp hybrydowych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
916450 2021-06-10 Mazowieckie
Zakup i montaż lamp hybrydowych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
916451 2021-06-10 Mazowieckie
Zakup i montaż lamp hybrydowych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
916452 2021-06-10 Mazowieckie
Zakup i montaż lamp hybrydowych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
912337 2021-05-20 Mazowieckie
Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
912345 2021-05-20 Mazowieckie
Rewitalizacja terenów zieleni
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
913222 2021-05-20 Mazowieckie
Modernizacja strażnicy
Wartość: widoczna po zakupie dostępu