Dotacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1281552 2023-11-13 Opolskie
Gminne pracownie komputerowe: komputery...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1285872 2023-11-06 Opolskie
Budowa instalacji termicznego przekształ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1262024 2023-10-04 Opolskie
Budowa i rozbudowa infrastruktury wodno-...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1242202 2023-07-19 Opolskie
Remont drogi powiatowej Nr 1507 O Magnus...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1242220 2023-07-19 Opolskie
Remont drogi powiatowej Nr 1718 O Ligota...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1226848 2023-07-06 Opolskie
Aktywna tablica 2023 - tablice i monitor...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1226862 2023-07-06 Opolskie
Aktywna tablica 2023 - tablice i monitor...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1226879 2023-07-06 Opolskie
Aktywna tablica 2023 - tablice i monitor...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1226886 2023-07-06 Opolskie
Aktywna tablica 2023 - tablice i monitor...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1226910 2023-07-06 Opolskie
Aktywna tablica 2023 - tablice i monitor...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1226911 2023-07-06 Opolskie
Aktywna tablica 2023 - tablice i monitor...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1218609 2023-06-27 Opolskie
Sublingualis. Problemy i poetyki dyskurs...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1218202 2023-06-22 Opolskie
Nowoczesne trendy badawcze w naukach bio...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1208179 2023-06-01 Opolskie
Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1210606 2023-05-30 Opolskie
Organizacja stołówek i miejsc spożywania...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1210608 2023-05-30 Opolskie
Organizacja stołówek i miejsc spożywania...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1205513 2023-05-26 Opolskie
Doposażenie zakładów radioterapii – zaku...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1202741 2023-05-22 Opolskie
Przebudowa przepustów wraz z rozbudową d...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1202742 2023-05-22 Opolskie
Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1201314 2023-05-18 Opolskie
Budowa instalacji termicznego przekształ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1204632 2023-05-18 Opolskie
Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1204633 2023-05-18 Opolskie
Budowa zadaszenia nad istniejącym boiski...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1204634 2023-05-18 Opolskie
Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1204635 2023-05-18 Opolskie
Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1204794 2023-05-18 Opolskie
Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego i ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1196747 2023-05-05 Opolskie
Zakup i wykonanie planów tyflograficznyc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1197592 2023-05-05 Opolskie
Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1188438 2023-04-24 Opolskie
Mammograf
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1183240 2023-04-12 Opolskie
Doposażenie zakładów radioterapii – wymi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1188965 2023-04-12 Opolskie
Konserwacja fragmentu elewacji kaplicy p...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu