Dotacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1035464 2022-04-29 Lubelskie
Wdrożenie systemu klasy CRM szansą na ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035797 2022-04-26 Lubelskie
Opracowanie i wdrożenie innowacji proce...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035801 2022-04-26 Lubelskie
Opracowanie i wdrożenie innowacji proce...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035799 2022-04-26 Lubelskie
Wzrost odporności na czynniki losowe po...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035867 2022-04-26 Lubelskie
Digitalizacja najcenniejszych zbiorów
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1036221 2022-04-26 Lubelskie
Zwiększenie odporności spółki Genera...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035847 2022-04-26 Lubelskie
Wprowadzenie cyfrowego systemu zarządza...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035846 2022-04-26 Lubelskie
Rozszerzona rzeczywistość jako narzęd...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035551 2022-04-26 Lubelskie
SYSTEM DO OBSŁUGI ZAUTOMATYZOWANYCH PRO...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035550 2022-04-26 Lubelskie
Wdrożenie i zakup usługi programistycz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1032999 2022-04-22 Lubelskie
Lublin, Wieża Trynitarska - przestrzeń...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1032994 2022-04-22 Lubelskie
Kazimierz Dolny - Historia z Góry Trzec...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1032918 2022-04-11 Lubelskie
Rozbudowa infrastruktury technologii sce...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1019830 2022-03-09 Lubelskie
Prace konserwatorskie zabytkowego, drewn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1018930 2022-02-16 Lubelskie
Przebudowa i budowa drogi powiatowej Nr ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1018952 2022-02-16 Lubelskie
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2255L Gra...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
980814 2021-12-22 Lubelskie
Budowa obwodnicy m. Tarnogród
980816 2021-12-22 Lubelskie
Budowa obwodnicy m. Opole Lubelskie - Et...
980817 2021-12-22 Lubelskie
Budowa obwodnicy m. Hrubieszów
980819 2021-12-22 Lubelskie
Budowa obwodnicy południowej miasta Che...
961388 2021-10-25 Lubelskie
Przebudowa układu drogowego w północn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
961393 2021-10-25 Lubelskie
Budowa dróg gminnych w osiedlach mieszk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
960858 2021-10-25 Lubelskie
Budowa ujęć wody
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
964257 2021-10-25 Lubelskie
Przebudowa drogi powiatowej nr 2253L
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
964258 2021-10-25 Lubelskie
Przebudowa budynku krytej pływalni
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
964273 2021-10-25 Lubelskie
Przeciwdziałanie skutkom społeczno-gos...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
948776 2021-10-07 Lubelskie
Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
948236 2021-10-07 Lubelskie
Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
947953 2021-10-07 Lubelskie
Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
943562 2021-09-21 Lubelskie
Zakup systemu planowania radioterapii lu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu