Dotacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1266157 2023-10-11 Małopolskie
Dofinansowanie systemu PRM w zakresie za...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1269555 2023-10-11 Małopolskie
Inowacyjne rozwiązania rehabilitacyjne w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1275216 2023-09-27 Małopolskie
Wykonanie prac i robót przy murze okalaj...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1275217 2023-09-27 Małopolskie
Wzmocnienie i konserwacja istniejącego m...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1275219 2023-09-27 Małopolskie
Remont i konserwacja fragmentu zabytkowe...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1277788 2023-09-27 Małopolskie
Remont budynków gospodarczych w zabytkow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1277790 2023-09-27 Małopolskie
Prace konserwatorskie Cudownej Figury Ma...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1277758 2023-09-26 Małopolskie
1.Odnowienie i impregnacja elewacji oraz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1277759 2023-09-26 Małopolskie
Odnowa i zabezpieczenie przed degradacją...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1277760 2023-09-26 Małopolskie
Niezbędne prace zabezpieczające i budowl...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1255451 2023-09-19 Małopolskie
Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1251241 2023-09-07 Małopolskie
Likwidacja barier architektonicznych lub...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1231757 2023-08-01 Małopolskie
Aktywna tablica 2023 - tablice i monitor...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1231760 2023-08-01 Małopolskie
Aktywna tablica 2023 - tablice i monitor...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1231762 2023-08-01 Małopolskie
Aktywna tablica 2023 - tablice i monitor...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1229035 2023-07-21 Małopolskie
Aktywna tablica 2023 - tablice i monitor...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1236361 2023-07-19 Małopolskie
Remont drogi powiatowej nr 1613 K Zamieś...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1237574 2023-07-19 Małopolskie
Remont drogi gminnej nr 340496K Stara Wi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1229480 2023-07-06 Małopolskie
Aktywna tablica 2023 - tablice i monitor...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1229481 2023-07-06 Małopolskie
Aktywna tablica 2023 - tablice i monitor...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1229482 2023-07-06 Małopolskie
Aktywna tablica 2023 - tablice i monitor...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1212497 2023-06-16 Małopolskie
Organizacja stołówek i miejsc spożywania...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1212498 2023-06-16 Małopolskie
Organizacja stołówek i miejsc spożywania...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1212499 2023-06-16 Małopolskie
Organizacja stołówek i miejsc spożywania...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1212500 2023-06-16 Małopolskie
Organizacja stołówek i miejsc spożywania...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1212501 2023-06-16 Małopolskie
Organizacja stołówek i miejsc spożywania...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1212081 2023-06-15 Małopolskie
Ekopracownie
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1212102 2023-06-15 Małopolskie
Utworzenie ekopracowni odnawialnych źród...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1207231 2023-05-29 Małopolskie
Remont przydrożnej murowanej kapliczki w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1204190 2023-05-18 Małopolskie
Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji i...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu