Dotacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1300325 2023-12-04 Małopolskie
Modernizacja istniejącego oświetlenia ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1269555 2023-10-11 Małopolskie
Inowacyjne rozwiązania rehabilitacyjne ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1266157 2023-10-11 Małopolskie
Dofinansowanie systemu PRM w zakresie za...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1277758 2023-09-29 Małopolskie
1.Odnowienie i impregnacja elewacji oraz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1277759 2023-09-29 Małopolskie
Odnowa i zabezpieczenie przed degradacj...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1277760 2023-09-29 Małopolskie
Niezbędne prace zabezpieczające i budo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1277788 2023-09-29 Małopolskie
Remont budynków gospodarczych w zabytko...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1277790 2023-09-29 Małopolskie
Prace konserwatorskie Cudownej Figury Ma...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1275216 2023-09-27 Małopolskie
Wykonanie prac i robót przy murze okala...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1275217 2023-09-27 Małopolskie
Wzmocnienie i konserwacja istniejącego ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1275219 2023-09-27 Małopolskie
Remont i konserwacja fragmentu zabytkowe...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1255451 2023-09-19 Małopolskie
Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratun...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1251241 2023-09-13 Małopolskie
Likwidacja barier architektonicznych lub...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1207231 2023-05-29 Małopolskie
Remont przydrożnej murowanej kapliczki ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1185850 2023-04-12 Małopolskie
Kościół pw. Wszystkich Świętych (XV...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1174592 2023-03-25 Małopolskie
Łososina Górna, prospekt organowy i po...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu