Dotacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
892503 2021-02-19 Małopolskie
Zakup rezonansu otwartego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
892504 2021-02-19 Małopolskie
Zakup środków ochrony osobistej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
892506 2021-02-19 Małopolskie
Zakup samochodu do transportu pacjentów
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
892498 2021-02-19 Małopolskie
Zakup sprzętu (m.in. sterylizacja, myjka...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
892499 2021-02-19 Małopolskie
Zakup aparatu do oznaczania koronawirusa...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
880856 2020-12-10 Małopolskie
Prace dostosowawcze w budynkach szpitaln...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
880870 2020-12-10 Małopolskie
Rozbudowa i przebudowa istniejącego obie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
880871 2020-12-10 Małopolskie
Modernizacja odcinków DW 969 na terenie ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
880873 2020-12-10 Małopolskie
Modernizacja tarasu głównego wraz z wyko...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
880874 2020-12-10 Małopolskie
Obwodnica Koszyc.
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
880875 2020-12-10 Małopolskie
Budowa podziemnego zbiornika przeciwpoża...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
880876 2020-12-10 Małopolskie
Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
880877 2020-12-10 Małopolskie
Przebudowa pomieszczeń Oddziału Dziecięc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
880879 2020-12-10 Małopolskie
Przebudowa, rozbudowa i modernizacja Woj...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
880880 2020-12-10 Małopolskie
Poprawa jakości świadczonych usług zdrow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
880881 2020-12-10 Małopolskie
Przebudowa skrzyżowania DW 791 z DP 1079...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
880885 2020-12-10 Małopolskie
Budowa sali gimnastycznej przy budynku L...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881278 2020-12-10 Małopolskie
Realizacja części zadań w ramach rozbudo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
879441 2020-11-26 Małopolskie
Opracowanie innowacyjnej technologii pro...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
879442 2020-11-26 Małopolskie
Eko-efektywny wielopaliwowy układ napędo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
879692 2020-11-26 Małopolskie
Prace badawczo - rozwojowe zmierzające d...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
879696 2020-11-26 Małopolskie
Cyfrowy symulator elektromobilności dla ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
878329 2020-11-18 Małopolskie
Zakup sprzętu do nauki zdalnej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
879117 2020-11-18 Małopolskie
Zakup sprzętu do nauki zdalnej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
877087 2020-11-12 Małopolskie
Aktywna tablica
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
877084 2020-11-12 Małopolskie
Aktywna tablica
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
877076 2020-11-12 Małopolskie
Aktywna tablica
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
877041 2020-11-12 Małopolskie
Aktywna tablica
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
877036 2020-11-12 Małopolskie
Aktywna tablica
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
877035 2020-11-12 Małopolskie
Aktywna tablica
Wartość: widoczna po zakupie dostępu