Dotacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
857434 2020-05-29 Świętokrzyskie
Doposażenie i poprawa standardu stołówek...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
853645 2020-05-11 Świętokrzyskie
Materiały ochrony osobistej, środki higi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
851185 2020-04-16 Świętokrzyskie
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0391T Wys...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
851193 2020-04-16 Świętokrzyskie
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0450T Stą...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
851208 2020-04-16 Świętokrzyskie
Przebudowa dróg powiatowych: Nr 0401T St...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
851220 2020-04-16 Świętokrzyskie
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
851246 2020-04-16 Świętokrzyskie
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478T Fał...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
851721 2020-04-16 Świętokrzyskie
Budowa drogi gminnej od drogi wojewódzki...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
851857 2020-04-16 Świętokrzyskie
Rozbudowa skrzyżowania typu rondo w ciąg...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
851979 2020-04-16 Świętokrzyskie
Przebudowa drogi wewnętrznej - ulicy War...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
852072 2020-04-16 Świętokrzyskie
Rozbudowa drogi gminnej Końskie - Stadni...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
852081 2020-04-16 Świętokrzyskie
Budowa drogi gminnej łącznik od ul. Poln...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
852084 2020-04-16 Świętokrzyskie
Budowa drogi gminnej ulicy Źródlanej w K...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845220 2020-03-26 Świętokrzyskie
Środki ochrony indywidualnej, środki dez...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu