Dotacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1034726 2022-04-26 Małopolskie
Podniesienie standardu boiska poprzez za...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1034729 2022-04-26 Małopolskie
Modernizacja boisk szkolnych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1031403 2022-03-17 Małopolskie
Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Do...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1023249 2022-02-16 Małopolskie
Przebudowa drogi powiatowej nr 1507K Szy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1023265 2022-02-16 Małopolskie
Przebudowa drogi powiatowej 1074K w km o...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1023683 2022-02-16 Małopolskie
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1498K Ropa...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1023764 2022-02-16 Małopolskie
Rozbudowa drogi gminnej 270543K na odcin...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1023765 2022-02-16 Małopolskie
Przebudowa drogi gminnej 270277K w km od...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1024693 2022-02-16 Małopolskie
Rozbudowa drogi gminnej 270355K na odcin...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
967080 2021-10-25 Małopolskie
Uporządkowanie gospodarki wodno-ścieko...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
967084 2021-10-25 Małopolskie
Budowa ścieżek pieszo-rowerowych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
967778 2021-10-25 Małopolskie
Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
967779 2021-10-25 Małopolskie
Modernizacja oświetlenia ulicznego na t...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
967939 2021-10-25 Małopolskie
Przebudowa drogi powiatowej 1486K Gorlic...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
948241 2021-10-07 Małopolskie
Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
946044 2021-09-28 Małopolskie
Zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
946046 2021-09-28 Małopolskie
Zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
946047 2021-09-28 Małopolskie
Zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
945231 2021-09-28 Małopolskie
Zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
945232 2021-09-28 Małopolskie
Zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
945234 2021-09-28 Małopolskie
Zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
944176 2021-09-27 Małopolskie
Budowa boiska sportowego z nawierzchnią...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
943211 2021-09-23 Małopolskie
Odbudowa dróg
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
931714 2021-07-26 Małopolskie
Przebudowa przejścia dla pieszych w ci...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
931715 2021-07-26 Małopolskie
Przebudowa przejścia dla pieszych w ci...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
931724 2021-07-26 Małopolskie
Przebudowa przejścia dla pieszych w ci...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
932193 2021-07-26 Małopolskie
Przebudowa przejścia dla pieszych na ul...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
932213 2021-07-26 Małopolskie
Budowa przejścia dla pieszych na ulicy ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
920560 2021-06-21 Małopolskie
Modernizacja boisk szkolnych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
920561 2021-06-21 Małopolskie
Podniesienie standardu stadionu poprzez ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu