Dotacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
861876 2020-07-07 Warmińsko-Mazurskie
Doposażenie w aparaty RTG z ramieniem C ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
859945 2020-06-24 Warmińsko-Mazurskie
Zakup środków ochrony indywidualnej oraz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
859943 2020-06-24 Warmińsko-Mazurskie
Doposażenie w aparaturę medyczną i diagn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
859690 2020-06-21 Warmińsko-Mazurskie
Rozbiórka i budowa mostu
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
857360 2020-05-29 Warmińsko-Mazurskie
Doposażenie i poprawa standardu stołówek...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
857359 2020-05-29 Warmińsko-Mazurskie
Doposażenie i poprawa standardu stołówek...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
854839 2020-05-19 Warmińsko-Mazurskie
Poprawa warunków funkcjonowania Kina ECK
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
850210 2020-04-21 Warmińsko-Mazurskie
Przebudowa drogi gminnej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
850064 2020-04-20 Warmińsko-Mazurskie
Przebudowa drogi powiatowej nr 1852N
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
849947 2020-04-16 Warmińsko-Mazurskie
Remont drogi powiatowej nr 1943N
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
850060 2020-04-16 Warmińsko-Mazurskie
Przebudowa drogi powiatowej nr 1907N
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
850219 2020-04-16 Warmińsko-Mazurskie
Budowa ulicy Norwida
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
850220 2020-04-16 Warmińsko-Mazurskie
Ul. Olsztyńska
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
850209 2020-04-16 Warmińsko-Mazurskie
Przebudowa drogi gminnej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846634 2020-04-02 Warmińsko-Mazurskie
Odtwarzanie dziedzictwa gospodarczego re...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
842984 2020-03-15 Warmińsko-Mazurskie
Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bez...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
834376 2020-01-29 Warmińsko-Mazurskie
Opracowanie i wdrożenie uniwersalnego sy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu