Dotacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
881633 2020-12-10 Śląskie
Przebudowa ronda na skrzyżowaniu ul. Leg...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881912 2020-12-10 Śląskie
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881913 2020-12-10 Śląskie
Termomodernizacja szkół średnich, VIII L...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
877810 2020-11-16 Łódzkie
Aktywna tablica
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
877807 2020-11-16 Łódzkie
Aktywna tablica
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
877812 2020-11-16 Łódzkie
Aktywna tablica
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
878499 2020-11-16 Śląskie
Aktywna tablica
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
878564 2020-11-16 Śląskie
Aktywna tablica
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
879200 2020-11-16 Śląskie
Aktywna tablica
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
872098 2020-10-01 Śląskie
Doposażenie zakładów radioterapii (wymia...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
862579 2020-07-10 Śląskie
Zakup sprzętu medycznego m.in. centrali ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
862603 2020-07-10 Śląskie
Zakup sprzętu i aparatury medycznej, amb...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
862631 2020-07-10 Śląskie
Zakup wyposażenia medycznego i niemedycz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
861889 2020-07-07 Śląskie
Doposażenie w aparaty RTG z ramieniem C ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
860599 2020-06-26 Śląskie
ECareMed - Wdrożenie e- usług w Wojewódz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
860569 2020-06-25 Śląskie
Poprawa efektywności energetycznej oświe...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
859710 2020-06-19 Śląskie
Wdrożenie na rynek innowacyjnych rozwiąz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
859722 2020-06-19 Śląskie
Wdrożenie innowacyjnej technologii produ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
859195 2020-06-18 Śląskie
Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
859042 2020-06-16 Śląskie
Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przeds...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
857449 2020-06-04 Śląskie
Zakup niezbędnego sprzętu, aparatury med...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
858263 2020-06-04 Łódzkie
Prace remontowo-adaptacyjne i doposażeni...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
856451 2020-05-28 Śląskie
Wsparcie Wojewódzkiego Szpitala Specjali...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
856463 2020-05-28 Śląskie
Doposażenie Miejskiego Szpitala Zespolon...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846593 2020-04-01 Opolskie
Termomodernizacja budynku Publicznej Szk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846934 2020-03-24 Śląskie
Opracowanie nowych struktur polimerów do...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846946 2020-03-24 Śląskie
Innowacyjna technologia funkcjonalizacji...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
844431 2020-03-23 Śląskie
Pomoc w walce z koronawirusem
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
840525 2020-03-02 Śląskie
Laboratorium Badań Środowiskowych i Nowy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu