Dotacje - woj. organizatora: lubelskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
859586 2020-06-18 Lubelskie
Remont drogi wojewódzkiej nr 843 - ul. L...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
857546 2020-05-29 Lubelskie
Prace remontowo-adaptacyjne i doposażeni...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
854861 2020-05-19 Lubelskie
Modernizacja sali
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
852256 2020-05-04 Lubelskie
Poprawa efektywności energetycznej budyn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
849152 2020-04-17 Lubelskie
Wyposażenie w środki ochrony indywidualn...
849138 2020-04-17 Lubelskie
Wyposażenie w środki ochrony indywidualn...
849458 2020-04-16 Lubelskie
Przebudowa ulicy Kolejowej i Obłońskiej ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
849457 2020-04-16 Lubelskie
Budowa Alei 3-go Maja wraz z rondem Wojs...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
849460 2020-04-16 Lubelskie
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719L od ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
849514 2020-04-16 Lubelskie
Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
849519 2020-04-16 Lubelskie
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1863L od ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
849544 2020-04-16 Lubelskie
Przebudowa ulicy Okszowskiej w Chełmie
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
849568 2020-04-16 Lubelskie
Przebudowa ulicy Jagiellońskiej i Batore...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
850411 2020-04-16 Lubelskie
Przebudowa ulicy Zenona Waśniewskiego w ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
850520 2020-04-16 Lubelskie
Przebudowa drogi gminnej Nr 105062L w mi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
850546 2020-04-16 Lubelskie
Przebudowa dróg gminnych o Nr 115530L i ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
850928 2020-04-16 Lubelskie
Przebudowa ulicy Sybiraków w Chełmie
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
847694 2020-04-08 Lubelskie
Unieszkodliwianie skażonych odpadów medy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846531 2020-04-02 Lubelskie
Respiratory (4 szt.) Aparat RTG cyfrowy ...
841993 2020-03-09 Lubelskie
Bazylika pw. Narodzenia NMP
Wartość: widoczna po zakupie dostępu