Dotacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1036386 2022-05-04 Świętokrzyskie
Wdrożenie systemu inteligentnego projek...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1027718 2022-04-01 Wielkopolskie
Budowa lub przebudowa dróg dojazdowych ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1028543 2022-03-31 Wielkopolskie
Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1028833 2022-03-31 Łódzkie
Modernizacja dachu na budynku sali gimna...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1020166 2022-02-16 Łódzkie
Przebudowa drogi powiatowej Nr 5100 E w ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1022323 2022-02-16 Łódzkie
Poprawa jakości dróg gminnych na teren...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
964335 2021-11-22 Łódzkie
Modernizacja (przebudowa) dróg
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
964481 2021-11-22 Łódzkie
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
964482 2021-10-25 Łódzkie
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
966772 2021-10-25 Łódzkie
Budowa pasywnej hali sportowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
966922 2021-10-25 Łódzkie
Przebudowa dróg powiatowych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
966923 2021-10-25 Łódzkie
Remont dróg powiatowych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
966924 2021-10-25 Łódzkie
Poprawa efektywności energetycznej budy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
945144 2021-09-28 Łódzkie
Zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
930646 2021-07-28 Łódzkie
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Mi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
930738 2021-07-28 Łódzkie
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
930739 2021-07-28 Łódzkie
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
930742 2021-07-28 Łódzkie
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
931529 2021-07-26 Łódzkie
Przebudowa przejścia dla pieszych na dr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
931596 2021-07-26 Łódzkie
Przebudowa przejścia dla pieszych w rej...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
922917 2021-07-07 Wielkopolskie
Budowa dróg dojazdowych do gruntów rol...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
919668 2021-06-24 Łódzkie
Remont frontowej elewacji zabytkowego bu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
919048 2021-06-24 Łódzkie
Klasztor oo. Reformatów (pocz. XVIII w....
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
918253 2021-06-22 Wielkopolskie
Zakup samochodu wielofunkcyjnego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
915862 2021-06-10 Łódzkie
Budowa/modernizacja dróg dojazdowych do...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
915866 2021-06-10 Łódzkie
Budowa/modernizacja dróg dojazdowych do...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
909484 2021-05-04 Wielkopolskie
Utworzenie lub wyposażenie ośrodka wsp...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
909486 2021-05-04 Wielkopolskie
Utworzenie lub wyposażenie ośrodka wsp...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
908121 2021-04-21 Łódzkie
Przebudowa drogi powiatowej Nr 5100 E
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
908321 2021-04-21 Łódzkie
Przebudowa ciągu dróg w ulicach Św. A...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu