Dotacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
868109 2020-08-19 Śląskie
Rozbudowa Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitac...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
862609 2020-07-10 Śląskie
Przebudowa pomieszczeń oraz zakup wyposa...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
862575 2020-07-09 Śląskie
Doposażenie zespołów ratownictwa medyczn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
860585 2020-06-26 Śląskie
ECareMed - Upowszechnienie Elektroniczne...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
860927 2020-06-22 Śląskie
Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia s...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
860930 2020-06-22 Śląskie
Poprawa jakości świadczenia usług medycz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
859723 2020-06-19 Śląskie
Uruchomienie produkcji korpusu silnika d...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
859648 2020-06-18 Śląskie
Rozbudowa ulicy Żywieckiej w Bielsku-Bia...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
859660 2020-06-18 Śląskie
Rozbiórka starego i budowa nowego obiekt...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
858132 2020-06-04 Śląskie
Prace remontowo-adaptacyjne i doposażeni...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
856440 2020-05-28 Śląskie
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców m...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
856446 2020-05-28 Śląskie
Przebudowa i zakup sprzętu medycznego or...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
855277 2020-05-15 Śląskie
Innowacyjna technologia wieloetapowej we...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
851345 2020-04-17 Śląskie
Przebudowa drogi powiatowej nr 4490S w Z...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
851364 2020-04-17 Śląskie
Przebudowa drogi powiatowej nr 4453 S ul...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
848507 2020-04-15 Śląskie
Sprzęt i materiały niezbędne do leczenia...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
848532 2020-04-15 Śląskie
Sprzęt i materiały niezbędne do leczenia...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
847565 2020-04-09 Śląskie
Prace badawczo-rozwojowe nad uniwersalny...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
839863 2020-03-02 Śląskie
Rozbudowa Centrum Kompetencji Rozwoju Uk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830324 2020-01-02 Śląskie
Realizacja zadań Instytucji Pośrednicząc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu