Dotacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1266136 2023-10-11 Dolnośląskie
Przebudowa skweru Lecha Kaczyńskiego w Ś...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1261812 2023-10-04 Dolnośląskie
Budowa infrastruktury drogowej służącej ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1261837 2023-10-04 Dolnośląskie
Przebudowa drogi powiatowej nr 2888D Sta...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1263689 2023-09-29 Dolnośląskie
Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku o...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1271875 2023-09-27 Dolnośląskie
Prace konserwatorskie, restauratorskie i...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1275194 2023-09-27 Dolnośląskie
Modernizacja remizy OSP w Burkatowie
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1279161 2023-09-27 Dolnośląskie
„Prace konserwatorskie, restauratorskie ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1279163 2023-09-27 Dolnośląskie
Roboty budowlane i renowacyjne wieży poż...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1255518 2023-09-19 Lubuskie
BUDOWA KOMPLEKSU TURYSTYCZNO-REKREACYJNE...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1263747 2023-09-15 Dolnośląskie
Poprawa stanu dróg powiatowych na tereni...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1264435 2023-09-15 Dolnośląskie
Rewitalizacja zabytkowych budynków użyte...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1249890 2023-09-07 Dolnośląskie
Likwidacja barier architektonicznych lub...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1250379 2023-09-07 Lubuskie
Plac zabaw
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1229064 2023-07-21 Dolnośląskie
Remont nawierzchni jezdni drogi powiatow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1229658 2023-07-19 Dolnośląskie
Remont odcinka ulic M. Kopernika wraz z ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1234995 2023-07-19 Lubelskie
Remont drogi powiatowej nr 2120L Pełczyn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1209420 2023-06-01 Dolnośląskie
Organizacja stołówek i miejsc spożywania...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1183057 2023-04-12 Dolnośląskie
Kościół Pokoju, loże (XVII w.): konserwa...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1182170 2023-03-28 Dolnośląskie
Konserwacja i restauracja wnętrza Kościo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1142050 2023-02-07 Dolnośląskie
Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką P...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1142196 2023-02-07 Dolnośląskie
Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1143076 2023-02-07 Dolnośląskie
Budowa z przebudową ulicy Inżynierskiej ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1143136 2023-02-07 Dolnośląskie
Przebudowa drogi powiatowej nr 2887D Str...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1143189 2023-02-07 Dolnośląskie
Przebudowa drogi powiatowej nr 1994D Chw...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1143201 2023-02-07 Lubuskie
Budowa i przebudowa dróg gminnych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1143200 2023-02-07 Lubuskie
Budowa i przebudowa dróg gminnych Nr 006...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1143197 2023-02-07 Dolnośląskie
Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Ślę...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu