Dotacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1270260 2023-10-11 Mazowieckie
Doposażenie Oddziału Rehabilitacji w rob...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1255452 2023-09-19 Mazowieckie
Wsparcie rozwoju infrastruktury SPZZOP w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1249512 2023-09-06 Mazowieckie
Likwidacja barier architektonicznych lub...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1249514 2023-09-06 Mazowieckie
Likwidacja barier architektonicznych lub...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1249518 2023-09-06 Mazowieckie
Likwidacja barier architektonicznych lub...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1249523 2023-09-06 Mazowieckie
Likwidacja barier architektonicznych lub...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1238852 2023-08-24 Mazowieckie
Remont dróg gminnych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1240108 2023-08-24 Mazowieckie
Remont drogi powiatowej nr 2657W
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1213766 2023-06-20 Mazowieckie
Sprzęt i oprogramowanie m.in.: komputery...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1213779 2023-06-20 Mazowieckie
Sprzęt i oprogramowanie m.in.: komputery...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1209616 2023-06-01 Mazowieckie
Rozbudowa budynku remizy ze zmianą sposo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1200383 2023-05-18 Mazowieckie
Rozbudowa drogi gminnej ul. Szkolnej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1202553 2023-05-04 Mazowieckie
Przeprowadzenie przeglądów kominiarskich
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1191067 2023-04-25 Mazowieckie
Modernizacja głównej sieci wodociągowej ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1194781 2023-04-25 Mazowieckie
Modernizacja strażnicy
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1186096 2023-03-28 Mazowieckie
Zakup i montaż znaków informacyjnych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1186098 2023-03-28 Mazowieckie
Budowa wiaty turystyczno- rekreacyjnej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1186068 2023-03-28 Mazowieckie
Zagospodarowanie działki
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1174451 2023-03-25 Mazowieckie
Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych
1174950 2023-03-25 Mazowieckie
Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych
1147389 2023-02-07 Mazowieckie
Budowa ulicy Kochanowskiego i Długosza w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu