Dotacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1028987 2022-03-29 Mazowieckie
Przebudowa drogi gminnej - ul. Sikorskie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
963466 2021-10-25 Mazowieckie
Przebudowa i rozbudowa świetlic gminnyc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
963468 2021-10-25 Mazowieckie
Modernizacja oświetlenia ulicznego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
963465 2021-10-25 Mazowieckie
Budowa sieci wodociągowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
965051 2021-10-25 Mazowieckie
Rozbudowa i przebudowa infrastruktury dr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
949037 2021-10-11 Mazowieckie
Aktywna tablica - sprzęt, narzędzia i ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
949036 2021-10-11 Mazowieckie
Aktywna tablica - sprzęt, narzędzia i ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
931157 2021-07-26 Mazowieckie
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
931158 2021-07-26 Mazowieckie
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
931156 2021-07-26 Mazowieckie
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
931493 2021-07-26 Mazowieckie
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
931492 2021-07-26 Mazowieckie
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
931670 2021-07-26 Mazowieckie
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
928240 2021-07-22 Mazowieckie
Budowa sali gimnastycznej przy Publiczne...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
927662 2021-07-16 Mazowieckie
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyj...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
923777 2021-07-07 Mazowieckie
Zaprojektowanie i wykonanie boiska otwar...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
917506 2021-06-11 Mazowieckie
Budowa drogi powiatowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
917850 2021-06-11 Mazowieckie
Przebudowa drogi gminnej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
916263 2021-06-01 Mazowieckie
Doposażenie świetlicy wiejskiej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
916294 2021-06-01 Mazowieckie
Modernizacja oświetlenia ulicznego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
916295 2021-06-01 Mazowieckie
Modernizacja oświetlenia ulicznego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
916296 2021-06-01 Mazowieckie
Modernizacja oświetlenia ulicznego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
916297 2021-06-01 Mazowieckie
Modernizacja oświetlenia ulicznego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
916298 2021-06-01 Mazowieckie
Modernizacja oświetlenia ulicznego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
916299 2021-06-01 Mazowieckie
Wykonanie ogrodzenia boiska
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
916293 2021-06-01 Mazowieckie
Modernizacja oświetlenia ulicznego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
916300 2021-06-01 Mazowieckie
Wyposażenie świetlicy wiejskiej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
916262 2021-06-01 Mazowieckie
Wyposażenie wiaty turystyczno-rekreacyj...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
912174 2021-05-20 Mazowieckie
Zakup drona badającego skład dymu z ko...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
912186 2021-05-20 Mazowieckie
Wykonanie inwentaryzacji indywidualnych ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu