Dotacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
863725 2020-07-23 Mazowieckie
Średni samochód ratowniczo-gaśniczy
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
862970 2020-07-17 Mazowieckie
Inwentaryzacja źródeł ciepła
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
862998 2020-07-15 Mazowieckie
Termomodernizacja budynku
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
862997 2020-07-15 Mazowieckie
Wymiana podłogi świetlicy
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
862277 2020-07-10 Mazowieckie
Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidua...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
861997 2020-07-07 Mazowieckie
Ogrodzenie terenu boiska oraz montaż pił...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
862142 2020-07-07 Mazowieckie
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego z naw...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
859546 2020-06-21 Mazowieckie
Rozbiórka i budowa mostu
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
857233 2020-06-02 Mazowieckie
Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Lotnicz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
857904 2020-06-02 Mazowieckie
Przebudowa drogi powiatowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
853714 2020-05-07 Mazowieckie
Aktywizacja osób młodych pozostających b...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
852603 2020-05-04 Mazowieckie
Prace remontowo konserwatorskie
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
853125 2020-05-04 Mazowieckie
Prace konserwatorskie
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
849750 2020-04-20 Mazowieckie
Remont strażnicy OSP
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
850767 2020-04-16 Mazowieckie
Przebudowa drogi powiatowej nr 2202W Sta...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
850771 2020-04-16 Mazowieckie
Przebudowa drogi powiatowej nt 2206W Dob...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
839172 2020-02-19 Mazowieckie
Wymiana urządzeń grzewczych Dofinansowa...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu