Dotacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1035373 2022-04-29 Mazowieckie
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Pods...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1031421 2022-03-17 Mazowieckie
Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Do...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
963191 2021-10-25 Mazowieckie
Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniani...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
964801 2021-10-25 Mazowieckie
Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
964800 2021-10-25 Mazowieckie
Przebudowa ul. Świętokrzyskiej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
965081 2021-10-25 Mazowieckie
Strategiczna rozbudowa infrastruktury sp...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
948944 2021-10-11 Mazowieckie
Aktywna tablica - sprzęt, narzędzia i ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
940679 2021-09-13 Mazowieckie
Doposażenie w sprzęt IT
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
930996 2021-07-26 Mazowieckie
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
930997 2021-07-26 Mazowieckie
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
930995 2021-07-26 Mazowieckie
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
931488 2021-07-26 Mazowieckie
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
931487 2021-07-26 Mazowieckie
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
927435 2021-07-16 Mazowieckie
Budowa siłowni plenerowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
927051 2021-07-15 Mazowieckie
Rozbudowa budynku zaplecza boiska
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
927380 2021-07-07 Mazowieckie
Budowa boiska
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
917467 2021-06-11 Mazowieckie
Przebudowa drogi powiatowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
915926 2021-06-10 Mazowieckie
Budowa chodnika
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
916012 2021-06-10 Mazowieckie
Modernizacja nawierzchni ścieżki piesz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
916013 2021-06-10 Mazowieckie
Budowa oświetlenia ulicznego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
916015 2021-06-10 Mazowieckie
Budowa oświetlenia ulicznego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
916016 2021-06-10 Mazowieckie
Budowa słupów oraz montaż lamp uliczn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
916017 2021-06-10 Mazowieckie
Budowa chodnika
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
916019 2021-06-10 Mazowieckie
Budowa oświetlenia ulicznego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
915924 2021-06-10 Mazowieckie
Budowa oświetlenia ulicznego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
912142 2021-05-20 Mazowieckie
Budowa ogrodu deszczowego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
912983 2021-05-20 Mazowieckie
Modernizacja strażnicy
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
880719 2020-12-09 Mazowieckie
Przebudowa drogi powiatowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
877425 2020-11-09 Mazowieckie
Aktywna tablica
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
876988 2020-11-09 Mazowieckie
Aktywna tablica
Wartość: widoczna po zakupie dostępu