Dotacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1365936 2024-03-06 Dolnośląskie
Zakup sprzętu pomiarowego i informatycz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1365947 2024-03-06 Dolnośląskie
Droga dojazdowa do gruntów rolnych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1294325 2023-12-04 Dolnośląskie
Modernizacja oświetlenia drogowego na t...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1294326 2023-12-04 Dolnośląskie
Modernizacja oświetlenia w Kamiennej G...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1288334 2023-11-23 Dolnośląskie
Na termomodernizację, remont lub wyposa...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1283202 2023-11-13 Dolnośląskie
Gminne pracownie komputerowe: komputery...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1267831 2023-10-11 Dolnośląskie
Doposażenie polegające na zakupie robo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1270908 2023-10-11 Dolnośląskie
Przebudowa ujęcia wody „Betlejem' w K...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1271889 2023-10-11 Dolnośląskie
Remont zabytkowego kamiennego muru wokó...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1271890 2023-10-11 Dolnośląskie
Remont jednego z najstarszych budynków ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1271891 2023-10-11 Dolnośląskie
Opracowanie dokumentacji projektowo kosz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1277809 2023-09-29 Dolnośląskie
Renowacja elewacji zabytkowego kościoł...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu