Dotacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1283168 2023-11-13 Dolnośląskie
Gminne pracownie komputerowe: komputery...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1278830 2023-10-25 Dolnośląskie
Zakupu systemu holterowskiego pomiaru ci...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1265061 2023-10-11 Dolnośląskie
Dofinansowanie systemu PRM w zakresie za...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1266946 2023-10-11 Dolnośląskie
Dofinansowanie systemu PRM w zakresie za...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1268645 2023-10-11 Dolnośląskie
Doposażenie Uzdrowiska w urządzenia robo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1277779 2023-09-27 Dolnośląskie
Prace konserwatorskie przy ścianach i sk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1277810 2023-09-27 Dolnośląskie
Wykonanie robót budowlanych na rzecz bez...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1254093 2023-09-19 Dolnośląskie
Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1260342 2023-09-15 Dolnośląskie
Remont z przebudową budynku ,,Zameczek' ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1264527 2023-09-15 Dolnośląskie
Budowa nowego obiektu garażowego z zaple...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1254834 2023-09-07 Dolnośląskie
Likwidację barier architektonicznych lub...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1229092 2023-07-21 Dolnośląskie
Remont ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1229116 2023-07-21 Dolnośląskie
Remont drogi powiatowej nr 2753D w km 11...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1208210 2023-06-01 Dolnośląskie
Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1209416 2023-06-01 Dolnośląskie
Organizacja stołówek i miejsc spożywania...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1209502 2023-06-01 Dolnośląskie
Organizacja stołówek i miejsc spożywania...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1209561 2023-05-31 Dolnośląskie
Organizacja stołówek i miejsc spożywania...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1209536 2023-05-31 Dolnośląskie
Organizacja stołówek i miejsc spożywania...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1196746 2023-05-05 Dolnośląskie
Modernizacja oświetlenia scenicznego w J...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1196858 2023-05-05 Dolnośląskie
Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1183945 2023-04-12 Dolnośląskie
Budynek d. Kolegium jezuickiego przy ul....
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1185677 2023-04-12 Dolnośląskie
Kościół filialny pw. Najświętszego Serca...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1183866 2023-04-11 Dolnośląskie
Bazylika Mniejsza (XII w.): prace konser...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1187055 2023-04-11 Dolnośląskie
Prace konserwatorskie przy ścianach i sk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1180875 2023-03-21 Dolnośląskie
Kontynuacja prac konserwatorskich przy ś...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1143196 2023-02-07 Dolnośląskie
Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Pod...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1106476 2022-12-19 Dolnośląskie
Zobaczyć Powstanie Styczniowe
Wartość: widoczna po zakupie dostępu