Dotacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
845184 2020-03-26 Mazowieckie
Krajowy zasób cyfrowych filmów z polską ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845186 2020-03-26 Lubelskie
Dotacja w ramach programu Kultura cyfrow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845188 2020-03-26 Warmińsko-Mazurskie
Wirtualizacja 3D zabytków
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845190 2020-03-26 Małopolskie
Opracowanie, digitalizacja i udostępnien...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845192 2020-03-26 Świętokrzyskie
Środki ochrony indywidualnej, środki dez...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845193 2020-03-26 Świętokrzyskie
Środki ochrony indywidualnej, środki dez...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845194 2020-03-26 Śląskie
Digitalizacja
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845195 2020-03-26 Świętokrzyskie
Środki ochrony indywidualnej, środki dez...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845200 2020-03-26 Śląskie
Digitalizacja
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845203 2020-03-26 Świętokrzyskie
Środki ochrony indywidualnej, środki dez...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845204 2020-03-26 Świętokrzyskie
Środki ochrony indywidualnej, środki dez...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845202 2020-03-26 Dolnośląskie
Digitalizacja
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845206 2020-03-26 Warmińsko-Mazurskie
Cyfrowe kolekcje Warmii i Mazur
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845207 2020-03-26 Lubelskie
Opracowanie i udostępnienie online najce...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845213 2020-03-26 Warmińsko-Mazurskie
Dotacja w ramach programu Kultura cyfrow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845210 2020-03-26 Świętokrzyskie
Środki ochrony indywidualnej, środki dez...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845217 2020-03-26 Małopolskie
Digitalizacja
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845218 2020-03-26 Mazowieckie
Cyfryzacja i wirtualizacja
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845225 2020-03-26 Świętokrzyskie
Środki ochrony indywidualnej, środki dez...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
844904 2020-03-25 Lubuskie
Budynek świetlicy wiejskiej wraz z wypos...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
844903 2020-03-25 Lubuskie
Przebudowa dwóch świetlic wiejskich
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
844902 2020-03-25 Lubuskie
Budowa instalacji fotowoltaicznej z syst...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
844901 2020-03-25 Lubuskie
Przebudowa kuchni i Sali widowiskowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
844900 2020-03-25 Lubuskie
Przebudowa Sali wiejskiej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
844925 2020-03-25 Opolskie
Sprzęt medyczny i środki ochrony osobist...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
844926 2020-03-25 Opolskie
Sprzęt medyczny i środki ochrony osobist...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
844927 2020-03-25 Opolskie
Sprzęt medyczny i środki ochrony osobist...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
844930 2020-03-25 Opolskie
Sprzęt medyczny i środki ochrony osobist...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
844931 2020-03-25 Opolskie
Sprzęt medyczny i środki ochrony osobist...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845030 2020-03-25 Warmińsko-Mazurskie
Adaptacja i modernizacja budynku dla cel...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu