Dotacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
903775 2021-04-16 Małopolskie
Infrastruktura domów kultury
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
903776 2021-04-16 Lubelskie
Infrastruktura domów kultury
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
903778 2021-04-16 Zachodniopomorskie
Zakup nagłośnienia i oświetlenia
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
903782 2021-04-16 Podlaskie
Modernizacja wyposażenia
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
903783 2021-04-16 Dolnośląskie
Doposażenie
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
903789 2021-04-16 Lubelskie
W świetle reflektorów
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
903790 2021-04-16 Świętokrzyskie
Zakup oświetlenia, nagłośnienia i sprzęt...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
903791 2021-04-16 Świętokrzyskie
Zakup wyposażenia
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
903792 2021-04-16 Lubelskie
Modernizacja i rozbudowa okotarowania sc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
903805 2021-04-16 Lubelskie
Remont i doposażenie sali widowiskowej i...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
903806 2021-04-16 Pomorskie
Zakup wyposażenia na potrzeby poszerzeni...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
903807 2021-04-16 Opolskie
Opracowanie dokumentacji technicznej sal...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
903808 2021-04-16 Lubelskie
Zakup multimediów
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
903809 2021-04-16 Małopolskie
Remont sali widowiskowej oraz pracowni t...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
903810 2021-04-16 Zachodniopomorskie
Zakup wyposażenia do realizacji wydarzeń...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
903813 2021-04-16 Dolnośląskie
Modernizacja wyposażenia
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
903814 2021-04-16 Pomorskie
Zakup wyposażenia na potrzeby utworzenia...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
903815 2021-04-16 Warmińsko-Mazurskie
Przygotowanie dokumentacji technicznej b...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
903816 2021-04-16 Opolskie
Dostosowanie budynku
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
903819 2021-04-16 Kujawsko-Pomorskie
Zakup sprzętu nagłaśniającego i oświetle...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
903821 2021-04-16 Podlaskie
Wyposażenia
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
903823 2021-04-16 Zachodniopomorskie
Multimedialne Centrum Kultury
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
903720 2021-04-13 Lubuskie
Zakup, dostawa i montaż podnośnika dla o...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
902160 2021-04-01 Mazowieckie
Zagospodarowanie terenu nad brzegiem rze...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
902039 2021-03-31 Łódzkie
Budowa budynku użyteczności publicznej p...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
900663 2021-03-29 Podlaskie
Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do gabin...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
900681 2021-03-29 Podlaskie
Miejski monitoring
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
900713 2021-03-29 Podlaskie
Utwardzenie drogi dojazdowej do przepraw...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
898367 2021-03-18 Podlaskie
Modernizacja boisk sportowych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
898371 2021-03-09 Małopolskie
Doświetlenie przejścia dla pieszych - Dr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu