Dotacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1289964 2023-11-23 Lubuskie
Na termomodernizację, remont lub wyposaż...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1289966 2023-11-23 Lubuskie
Na termomodernizację, remont lub wyposaż...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1289967 2023-11-23 Lubuskie
Termomodernizacja, remont, wyposażenie r...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1289970 2023-11-23 Lubuskie
Termomodernizacja, remont, wyposażenie r...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1289972 2023-11-23 Lubuskie
Termomodernizacja, remont, wyposażenie r...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1289973 2023-11-23 Lubuskie
Termomodernizacja, remont, wyposażenie r...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1289974 2023-11-23 Lubuskie
Termomodernizacja, remont, wyposażenie r...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1289975 2023-11-23 Lubuskie
Termomodernizacja, remont, wyposażenie r...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1289976 2023-11-23 Lubuskie
Termomodernizacja, remont, wyposażenie r...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1289939 2023-11-23 Lubuskie
Termomodernizacja, remont, wyposażenie r...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1282654 2023-11-13 Lubuskie
Gminne pracownie komputerowe: komputery...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1266058 2023-10-11 Lubuskie
Dofinansowanie systemu PRM w zakresie za...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1266110 2023-10-11 Lubuskie
Dofinansowanie systemu PRM w zakresie za...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1266105 2023-10-11 Lubuskie
Dofinansowanie systemu PRM w zakresie za...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1267011 2023-10-11 Lubuskie
Dofinansowanie systemu PRM w zakresie za...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1268555 2023-10-11 Lubuskie
Doposażenie Zakładu Rehabilitacji z Podo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1268612 2023-10-11 Lubuskie
Doposażenie Oddziału Rehabilitacji Neuro...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1269355 2023-10-11 Lubuskie
Doposażenie Szpitala Powiatowego w Drezd...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1270129 2023-10-11 Lubuskie
Doposażenie Oddziału Rehabilitacji Wielo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1270136 2023-10-11 Lubuskie
Doposażenie polegające na zakupie urządz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1270320 2023-10-11 Lubuskie
Usprawnianie pacjentów po zabiegach oper...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1261842 2023-10-04 Lubuskie
Remont zabytkowej cerkwi
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1261843 2023-10-04 Lubuskie
Prace konserwatorskie, restauratorskie i...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1261864 2023-10-04 Lubuskie
Poprawa warunków obsługi i rozwoju teren...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1262752 2023-10-04 Lubuskie
Modernizacja dachu Kościoła św. Michała ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1262754 2023-10-04 Lubuskie
Modernizacja zabytkowego budynku
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1262755 2023-10-04 Lubuskie
Modernizacja wnętrza Kościoła pw. Święty...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1262735 2023-10-04 Lubuskie
Modernizacja wnętrza Kościoła pw. Święty...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1260303 2023-09-29 Lubuskie
Remont kościoła filialnego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1260305 2023-09-29 Lubuskie
Remont kościoła
Wartość: widoczna po zakupie dostępu