Dotacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1035371 2022-04-29 Zachodniopomorskie
Internetowy system bezobsługowej realiz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1033695 2022-04-26 Zachodniopomorskie
Przebudowa drogi gminnej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1033711 2022-04-26 Zachodniopomorskie
Przebudowa drogi
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1033715 2022-04-26 Zachodniopomorskie
Przebudowa drogi powiatowej nr 1364Z Drz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1033713 2022-04-26 Zachodniopomorskie
Przebudowa drogi powiatowej nr 1032Z na ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1033718 2022-04-26 Zachodniopomorskie
Przebudowa drogi dz. geod. nr 45/3 Kolin
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1033719 2022-04-26 Zachodniopomorskie
Przebudowa drogi Chojna - Kaliska - Godk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1033694 2022-04-26 Zachodniopomorskie
Przebudowa ul. Polnej oraz Za Lasem
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1033722 2022-04-26 Zachodniopomorskie
Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1033723 2022-04-26 Zachodniopomorskie
Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1033725 2022-04-26 Zachodniopomorskie
Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1033726 2022-04-26 Zachodniopomorskie
Przebudowa drogi gminnej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1033721 2022-04-26 Zachodniopomorskie
Przebudowa drogi gminnej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1033729 2022-04-26 Zachodniopomorskie
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do g...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1033731 2022-04-26 Zachodniopomorskie
Przebudowa drogi
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1033738 2022-04-26 Zachodniopomorskie
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1033739 2022-04-26 Zachodniopomorskie
Przebudowa drogi gminnej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1033730 2022-04-26 Zachodniopomorskie
Przebudowa drogi gminnej na nawierzchni...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1033785 2022-04-26 Zachodniopomorskie
Zakup zestawu komputerowego wraz z oprog...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1033786 2022-04-26 Zachodniopomorskie
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1033787 2022-04-26 Zachodniopomorskie
Zakup sprzętu informatycznego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1033788 2022-04-26 Zachodniopomorskie
Zakup sprzętu informatycznego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1033789 2022-04-26 Zachodniopomorskie
Zakup sprzętu informatycznego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1033790 2022-04-26 Zachodniopomorskie
Zakup sprzętu informatycznego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1033791 2022-04-26 Zachodniopomorskie
Zakup sprzętu informatycznego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1033693 2022-04-26 Zachodniopomorskie
Zakup sprzętu informatycznego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035196 2022-04-26 Zachodniopomorskie
Cyfryzacja katedry kamieńskiej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035469 2022-04-26 Zachodniopomorskie
Opracowanie innowacyjnego procesu kszta...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1036310 2022-04-26 Zachodniopomorskie
Platforma „Wirtualny pacjent” obejmu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1036316 2022-04-26 Zachodniopomorskie
Dywersyfikacja zakresu świadczonych us...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu