Dotacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1281541 2023-11-13 Zachodniopomorskie
Gminne pracownie komputerowe: komputery...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1281540 2023-11-13 Zachodniopomorskie
Gminne pracownie komputerowe: komputery...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1283159 2023-11-13 Zachodniopomorskie
Gminne pracownie komputerowe: komputery...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1283203 2023-11-13 Zachodniopomorskie
Gminne pracownie komputerowe: komputery...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1283207 2023-11-13 Zachodniopomorskie
Gminne pracownie komputerowe: komputery...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1285864 2023-11-06 Zachodniopomorskie
Budowa Instalacji Termicznego Przekształ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1266049 2023-10-11 Zachodniopomorskie
Dofinansowanie systemu PRM w zakresie za...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1266104 2023-10-11 Zachodniopomorskie
Dofinansowanie systemu PRM w zakresie za...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1266106 2023-10-11 Zachodniopomorskie
Dofinansowanie systemu PRM w zakresie za...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1266112 2023-10-11 Zachodniopomorskie
Dofinansowanie systemu PRM w zakresie za...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1266067 2023-10-11 Zachodniopomorskie
Dofinansowanie systemu PRM w zakresie za...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1266072 2023-10-11 Zachodniopomorskie
Dofinansowanie systemu PRM w zakresie za...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1267117 2023-10-11 Zachodniopomorskie
Centrum medyczne o pow. 16 tys. m2
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1267848 2023-10-11 Zachodniopomorskie
Zakup urządzenia robotycznego do rehabil...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1268557 2023-10-11 Zachodniopomorskie
Doposażenie Oddziału Rehabilitacji SPZZO...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1268561 2023-10-11 Zachodniopomorskie
Doposażenie Szpitala w Białogardzie w ur...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1268572 2023-10-11 Zachodniopomorskie
Doposażenie Oddziału Rehabilitacji z Pod...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1268637 2023-10-11 Zachodniopomorskie
Doposażenie w sprzęt robotyczny do rehab...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1270051 2023-10-11 Zachodniopomorskie
Wniosek o dofinansowanie zakupu urządzeń...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1270130 2023-10-11 Zachodniopomorskie
Urządzenia robotyczne wspierające rozwój...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1254015 2023-09-19 Zachodniopomorskie
Modernizacja infrastruktury telekomunika...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1254017 2023-09-19 Zachodniopomorskie
Poprawa jakości i dostępności do świadcz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1255498 2023-09-19 Zachodniopomorskie
Modernizacja SOR z uwzględnieniem stworz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1255513 2023-09-19 Zachodniopomorskie
Modernizacja i doposażenie szpitalnego o...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1260273 2023-09-19 Zachodniopomorskie
Modernizacja i doposażenie SOR w Stargar...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1247801 2023-09-12 Zachodniopomorskie
Zakup sprzętu i aparatury dla ośrodków p...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1249902 2023-09-07 Łódzkie
Likwidacja barier architektonicznych lub...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1250369 2023-09-07 Zachodniopomorskie
Likwidacja barier architektonicznych lub...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1250370 2023-09-07 Zachodniopomorskie
Likwidacja barier architektonicznych lub...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1250373 2023-09-07 Zachodniopomorskie
Likwidacja barier architektonicznych lub...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu