Dotacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
881481 2020-12-14 Świętokrzyskie
Poprawa funkcjonalności mieszkańców oraz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881503 2020-12-14 Świętokrzyskie
Usługi indywidualnego transportu door-to...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882289 2020-12-10 Świętokrzyskie
Kompleksowa modernizacja Centrum Edukacy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882290 2020-12-10 Świętokrzyskie
Doposażenie w sprzęt medyczny
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882291 2020-12-10 Świętokrzyskie
Przeprowadzenie prac adaptacyjnych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882288 2020-12-10 Świętokrzyskie
Modernizacja kotłowni i sieci c.o - wymi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882293 2020-12-10 Świętokrzyskie
Modernizacja budynku
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882292 2020-12-10 Świętokrzyskie
Przebudowa dróg powiatowych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882295 2020-12-10 Świętokrzyskie
Utworzenie Pracowni Rezonansu Magnetyczn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882294 2020-12-10 Świętokrzyskie
Wybudowanie 3 obiektów z przeznaczeniem ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882499 2020-12-10 Świętokrzyskie
Sprzęt medyczny i wyposażenie w salach i...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882500 2020-12-10 Świętokrzyskie
Sprzęt medyczny i wyposażenie w salach i...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882498 2020-12-10 Świętokrzyskie
Zakup aparatury medycznej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882502 2020-12-10 Świętokrzyskie
Przebudowa drogi powiatowej nr 0730T
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882501 2020-12-10 Świętokrzyskie
Adaptacja pomieszczeń
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882504 2020-12-10 Świętokrzyskie
Modernizacja oraz ucyfrowienie pracowni ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882505 2020-12-10 Świętokrzyskie
Termomodernizacja budynku wraz z remonte...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882506 2020-12-10 Świętokrzyskie
Przebudowa budynku
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882507 2020-12-10 Świętokrzyskie
Przebudowa Oddziału Chirurgii w budynku ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882508 2020-12-10 Świętokrzyskie
Przebudowa budynku
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882509 2020-12-10 Świętokrzyskie
Budowa ośrodka zdrowia
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882503 2020-12-10 Świętokrzyskie
Termomodernizacja budynków
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882511 2020-12-10 Świętokrzyskie
Modernizacja oczyszczalni ścieków
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882510 2020-12-10 Świętokrzyskie
Modernizacja systemu uzdatniania i zaop...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882512 2020-12-10 Świętokrzyskie
Budowa świetlic wiejskich
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882513 2020-12-10 Świętokrzyskie
Projekt obejmuje przebudowę i rozbudowę ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882514 2020-12-10 Świętokrzyskie
Projekt obejmuje poprawę infrastruktury ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882515 2020-12-10 Świętokrzyskie
W ramach projektu planuje się wykonać bu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882517 2020-12-10 Świętokrzyskie
Przebudowa ujęcia wody
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882518 2020-12-10 Świętokrzyskie
Modernizacja oświetlenia ulicznego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu