Dotacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1289014 2023-11-23 Dolnośląskie
Na termomodernizację, remont lub wyposaż...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1283151 2023-11-13 Świętokrzyskie
Gminne pracownie komputerowe: komputery...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1283180 2023-11-13 Świętokrzyskie
Gminne pracownie komputerowe: komputery...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1266056 2023-10-11 Świętokrzyskie
Dofinansowanie systemu PRM w zakresie za...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1266073 2023-10-11 Świętokrzyskie
Dofinansowanie systemu PRM w zakresie za...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1266100 2023-10-11 Świętokrzyskie
Dofinansowanie systemu PRM w zakresie za...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1266170 2023-10-11 Świętokrzyskie
Dofinansowanie systemu PRM w zakresie za...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1266187 2023-10-11 Świętokrzyskie
Dofinansowanie systemu PRM w zakresie za...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1266195 2023-10-11 Świętokrzyskie
Dofinansowanie systemu PRM w zakresie za...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1266196 2023-10-11 Świętokrzyskie
Dofinansowanie systemu PRM w zakresie za...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1266386 2023-10-11 Świętokrzyskie
Dofinansowanie systemu PRM w zakresie za...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1268563 2023-10-11 Świętokrzyskie
Doposażenie Działu Rehabilitacji Szpital...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1268652 2023-10-11 Świętokrzyskie
Doposażenie Powiatowego Zakładu Opieki Z...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1268738 2023-10-11 Świętokrzyskie
Zakup urządzeń robotycznych do rehabilit...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1269322 2023-10-11 Świętokrzyskie
Rozwój innowacyjnych rozwiązań w Wielosp...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1269380 2023-10-11 Świętokrzyskie
Doposażenie Świętokrzyskiego Centrum Reh...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1269489 2023-10-11 Świętokrzyskie
Doposażenie Zespołu Opieki Zdrowotnej we...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1270047 2023-10-11 Świętokrzyskie
Reedukacja chodu u pacjentów neurologicz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1270058 2023-10-11 Świętokrzyskie
Zwiększenie zakresu świadczeń z wykorzys...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1254004 2023-09-19 Świętokrzyskie
Doposażenie SOR oraz pracowni z nim wspó...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1254042 2023-09-19 Świętokrzyskie
Zakup komputerów, oprogramowania i kompu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1254079 2023-09-19 Świętokrzyskie
Zakup komputerów, oprogramowania i kompu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1254748 2023-09-19 Świętokrzyskie
Modernizacja i doposażenie Szpitalnego O...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1254136 2023-09-19 Świętokrzyskie
Modernizacja i doposażenie w sprzęt medy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1254784 2023-09-19 Świętokrzyskie
Podniesienie jakości i dostępności świad...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1255442 2023-09-19 Świętokrzyskie
Zwiększenie potencjału SOR poprzez jego ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1260280 2023-09-19 Świętokrzyskie
Poprawa jakości i dostępności świadczeń ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1252673 2023-09-13 Świętokrzyskie
Budowa boiska wielofunkcyjnego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1252674 2023-09-13 Świętokrzyskie
Budowa boiska wielofunkcyjnego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1252675 2023-09-13 Świętokrzyskie
Remont i modernizacja boisk wielofunkcyj...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu