Dotacje - woj. organizatora: mazowieckie - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1036217 2022-05-04 Mazowieckie
Wykonanie dróg pożarowych oraz moderni...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1036218 2022-05-04 Mazowieckie
Zakup maceratora, unitu laryngologiczneg...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1036252 2022-05-04 Mazowieckie
Wymiana okien w budynku F, poszycia dach...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035901 2022-05-04 Mazowieckie
Oprogramowanie do endoskopii, gastroskop...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1036313 2022-05-04 Mazowieckie
Dokumentacja przedprojektowa, zakup apa...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1036379 2022-05-04 Mazowieckie
Remont pomieszczeń bloku operacyjnego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1036381 2022-05-04 Mazowieckie
Przebudowa głównej rozdzielni elektryc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1036382 2022-05-04 Mazowieckie
Dokumentacja projektowa
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1036383 2022-05-04 Mazowieckie
Dokumentacja projektowa
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1036385 2022-05-04 Mazowieckie
Przebudowa sali gimnastycznej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1036378 2022-05-04 Mazowieckie
Zakup sprzętu i aparatury medycznej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035133 2022-04-29 Mazowieckie
Nasadzenia zieleni przy ul. Słonecznej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035137 2022-04-29 Mazowieckie
Urządzenie terenu zieleni
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035138 2022-04-29 Mazowieckie
Realizacja błękitno-zielonej infrastru...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035135 2022-04-29 Mazowieckie
Ogród Społeczny
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035141 2022-04-29 Mazowieckie
Ielone płuca dla Płocka - nasadzenia w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035142 2022-04-29 Mazowieckie
"Rozwój błękitno- zielonej infrastruk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035140 2022-04-29 Mazowieckie
Błękitno-zielona infrastruktura
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035143 2022-04-29 Mazowieckie
Eko przystanki
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035145 2022-04-29 Mazowieckie
Modernizacja oświetlenia ulicznego na O...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035134 2022-04-29 Mazowieckie
Poprawa jakości klimatu poprzez moderni...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035214 2022-04-29 Mazowieckie
Modernizacja oświetlania ulicznego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035336 2022-04-29 Mazowieckie
Stworzenie nowego terenu zieleni
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035338 2022-04-29 Mazowieckie
Przebudowa/moderenizacja placu z fontann...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035340 2022-04-29 Mazowieckie
Zieleń wraca do rynku-modernizacja oraz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035341 2022-04-29 Mazowieckie
Utworzenie miejskiej zielonej przestrzen...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035339 2022-04-29 Mazowieckie
Wykonanie 2 Zielonych galerii edukacyjny...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035342 2022-04-29 Mazowieckie
Zakup zielonych wiat przystankowych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035343 2022-04-29 Mazowieckie
Stworzenie terenu zielonego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035344 2022-04-29 Mazowieckie
Wykonanie nasadzeń krzewów, bylin i tr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu