Dotacje - woj. organizatora: małopolskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
881372 2020-12-14 Małopolskie
Budowa systemu odwodnienia ul. Św. Huber...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881632 2020-12-14 Małopolskie
Usługi indywidualnego transportu door-to...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881634 2020-12-14 Małopolskie
Usługi indywidualnego transportu door-to...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881667 2020-12-14 Małopolskie
Usługi indywidualnego transportu door-to...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
880856 2020-12-10 Małopolskie
Prace dostosowawcze w budynkach szpitaln...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
880870 2020-12-10 Małopolskie
Rozbudowa i przebudowa istniejącego obie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
880871 2020-12-10 Małopolskie
Modernizacja odcinków DW 969 na terenie ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
880873 2020-12-10 Małopolskie
Modernizacja tarasu głównego wraz z wyko...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
880874 2020-12-10 Małopolskie
Obwodnica Koszyc.
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
880875 2020-12-10 Małopolskie
Budowa podziemnego zbiornika przeciwpoża...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
880876 2020-12-10 Małopolskie
Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
880877 2020-12-10 Małopolskie
Przebudowa pomieszczeń Oddziału Dziecięc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
880879 2020-12-10 Małopolskie
Przebudowa, rozbudowa i modernizacja Woj...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
880880 2020-12-10 Małopolskie
Poprawa jakości świadczonych usług zdrow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
880881 2020-12-10 Małopolskie
Przebudowa skrzyżowania DW 791 z DP 1079...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
880883 2020-12-10 Małopolskie
Przebudowa drogi powiatowej nr 1303K w m...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
880882 2020-12-10 Małopolskie
Przedmiotem inwestycji jest budowa zakł...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
880884 2020-12-10 Małopolskie
Przebudowa drogi powiatowej nr 1324K w m...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
880885 2020-12-10 Małopolskie
Budowa sali gimnastycznej przy budynku L...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
880886 2020-12-10 Małopolskie
Wymiana instalacji elektrycznej w budynk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
880887 2020-12-10 Małopolskie
Przebudowa drogi powiatowej nr 2023 K w ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
880888 2020-12-10 Małopolskie
Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólno...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
880890 2020-12-10 Małopolskie
Modernizacja stacji uzdatniania wody w m...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
880898 2020-12-10 Małopolskie
Rozbudowa sieci wodociągowej na obszarze...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
880902 2020-12-10 Małopolskie
Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
880906 2020-12-10 Małopolskie
Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowe...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
880910 2020-12-10 Małopolskie
Budowa sieci wodociągowej oraz zbiornika...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
880914 2020-12-10 Małopolskie
Zaprojektowanie, uzyskanie pozwolenia na...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
880915 2020-12-10 Małopolskie
Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczys...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
880916 2020-12-10 Małopolskie
Tomograf dla Szpitala Powiatowego w Brze...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu