Dotacje - woj. organizatora: lubuskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
881483 2020-12-14 Lubuskie
Usługi indywidualnego transportu door-to...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882208 2020-12-10 Lubuskie
Doposażenie centralnej sterylizacji
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882209 2020-12-10 Lubuskie
Przebudowa pomieszczeń
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882207 2020-12-10 Lubuskie
Dostawa i montaż kontenerowych pomieszcz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882211 2020-12-10 Lubuskie
Przebudowa wraz z modernizacją dachu na ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882210 2020-12-10 Lubuskie
Stworzenie Centrum Wsparcia Rodziny wraz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882213 2020-12-10 Lubuskie
Głęboka termomodernizacja budynku szpita...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882214 2020-12-10 Lubuskie
Budowa Rodzinnego Domu Dziecka
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882220 2020-12-10 Lubuskie
Przebudowa, modernizacja budynku
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882221 2020-12-10 Lubuskie
Montaż instalacji fotowoltaicznych, wymi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882212 2020-12-10 Lubuskie
Wyposażenie Szpitala Powiatowego w Sulęc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882223 2020-12-10 Lubuskie
Termomodernizacja budynku
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882224 2020-12-10 Lubuskie
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882225 2020-12-10 Lubuskie
Wykonanie podjazdu i elewacji
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882227 2020-12-10 Lubuskie
Przebudowa boiska sportowego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882226 2020-12-10 Lubuskie
Termomodernizacja dachu ze zmianą sposob...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882228 2020-12-10 Lubuskie
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882229 2020-12-10 Lubuskie
Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowe...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882230 2020-12-10 Lubuskie
Budowa sieci wodociągowej dosyłowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882231 2020-12-10 Lubuskie
Budowa Stacji Uzdatniania Wody
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882222 2020-12-10 Lubuskie
Przebudowa oczyszczalni ścieków
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882232 2020-12-10 Lubuskie
Budowa dwustanowiskowej remizy strażacki...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882234 2020-12-10 Lubuskie
Przebudowa drogi gminnej nr 001274F
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882233 2020-12-10 Lubuskie
Przebudowa i budowa drogi gminnej nr 100...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882235 2020-12-10 Lubuskie
Przebudowa miejskiej oczyszczalni ściekó...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882237 2020-12-10 Lubuskie
Budowa sieci wodociągowej przesyłowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882238 2020-12-10 Lubuskie
Glęboka termomodernizacja szkół
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882240 2020-12-10 Lubuskie
Budowa sieci wodociągowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882242 2020-12-10 Lubuskie
Modernizacja oświetlenia
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882243 2020-12-10 Lubuskie
II etap budowy hali sportowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu