Dotacje - woj. organizatora: śląskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
747796 2018-06-21 Śląskie
Śląska akademia kompetencji językowych i...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
747800 2018-06-20 Śląskie
Czas na rozwój! Szkolenia językowe i kom...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
747161 2018-06-13 Śląskie
Rewitalizacja Pałacu Rheinbabenów na cel...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
747166 2018-06-13 Śląskie
Adaptacja i remont budynków poprzemysłow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
747167 2018-06-13 Śląskie
Stacja Biblioteka - rewitalizacja zabytk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
747170 2018-06-13 Śląskie
Rajski Zakątek - remont świetlicy wraz z...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
747171 2018-06-13 Śląskie
Rozbudowa budynku oraz przystosowanie te...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
747172 2018-06-13 Śląskie
Budowa miejskiego placu zabaw na terenie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
747174 2018-06-13 Śląskie
Rewitalizacja poprzemysłowego kompleksu ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
747175 2018-06-13 Śląskie
Kompleksowa rewaloryzacja i modernizacja...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
747178 2018-06-13 Śląskie
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
747180 2018-06-13 Śląskie
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
747183 2018-06-13 Śląskie
Ochrona dorzecza Małej Panwi, Liswarty I...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
747186 2018-06-13 Śląskie
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
747188 2018-06-13 Śląskie
Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sani...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
747189 2018-06-13 Śląskie
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
747190 2018-06-13 Śląskie
Budowa kanalizacji dla rejonu ulic Ogrod...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
747191 2018-06-13 Śląskie
Kompleksowe uporządkowanie gospodarki śc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
747192 2018-06-13 Śląskie
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gm...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
747193 2018-06-13 Śląskie
Budowa oczyszczalni ścieków Piaski Oś P...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
747195 2018-06-13 Śląskie
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ka...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
747198 2018-06-13 Śląskie
Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
747199 2018-06-13 Śląskie
Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
747201 2018-06-13 Śląskie
Modernizacja i przebudowa istniejącej si...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
745454 2018-06-12 Śląskie
Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu wr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
746748 2018-06-12 Śląskie
Remont drogi Rządowy Program na rzecz R...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
746726 2018-06-11 Śląskie
Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Orzego...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
746727 2018-06-11 Śląskie
Rozbudowa ul. Górny Bór w Skoczowie (dro...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
746728 2018-06-11 Śląskie
Przebudowa ulicy W. Sapety Rządowy Prog...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
746729 2018-06-11 Śląskie
Przebudowa drogi gminnej ulicy Lipowej w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu