Dotacje - woj. organizatora: śląskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
871225 2020-09-23 Śląskie
Budowa trasy rowerowej o długości 10,2 k...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870697 2020-09-21 Śląskie
Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez roz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870698 2020-09-21 Śląskie
Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870699 2020-09-21 Śląskie
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870700 2020-09-21 Śląskie
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej o...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870702 2020-09-21 Śląskie
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Porę...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870706 2020-09-21 Śląskie
Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870709 2020-09-21 Śląskie
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Prze...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870763 2020-09-21 Śląskie
Opracowanie technologii formowania anodo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870761 2020-09-21 Śląskie
Technologia wytwarzania warstw hybrydowy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870887 2020-09-21 Śląskie
Budowa szkoły w dzielnicy Rogoźna
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870888 2020-09-21 Śląskie
Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870889 2020-09-21 Śląskie
Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego ha...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870890 2020-09-21 Śląskie
Rozbudowa ZSP-6 w dzielnicy Kleszczów
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870892 2020-09-21 Śląskie
Rozbudowa budynku ZSP-5 w dzielnicy Bara...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870893 2020-09-21 Śląskie
Przebudowa drogi ul. Okrężnej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870895 2020-09-21 Śląskie
Modernizacja nawierzchni ul. Szoszowskie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870894 2020-09-21 Śląskie
Adaptacja budynku przy ul. Wodzisławskie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870866 2020-09-18 Śląskie
Innowacyjny elektryczny zespół napędowy ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870863 2020-09-18 Śląskie
Uciąglenie procesu syntezy 1,3-dioksolan...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870912 2020-09-18 Śląskie
Zintegrowany system informatyczny do oce...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
869992 2020-09-15 Śląskie
Rozbudowa infrastruktury sieciowej i wym...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870157 2020-09-15 Śląskie
Przebudowa treningowego boiska piłkarski...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870041 2020-09-14 Śląskie
Przebudowa Zespołu Narciarskich Skoczni ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870131 2020-09-14 Śląskie
Budowa sali gimnastycznej wraz z zaplecz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870284 2020-09-14 Śląskie
Modernizacja boiska piłkarskiego w Ośrod...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870903 2020-09-14 Śląskie
Dwa 12-metrowe autobusy
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870904 2020-09-14 Śląskie
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na u...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870906 2020-09-14 Śląskie
Miejsca do wysiadania na ul. kajzera.
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870909 2020-09-14 Śląskie
Wiaty na przystanki autobusowe
Wartość: widoczna po zakupie dostępu