Dotacje - Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
841221 2020-03-04 Mazowieckie
Organizacja i prowadzenie Dziennego Domu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841222 2020-03-04 Mazowieckie
Organizacja i prowadzenie Dziennego Domu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841224 2020-03-04 Mazowieckie
Organizacja i prowadzenie Dziennego Domu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841225 2020-03-04 Mazowieckie
Organizacja i prowadzenie Dziennego Domu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841185 2020-03-04 Mazowieckie
Organizacja i prowadzenie Dziennego Domu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
836659 2020-02-07 Małopolskie
Dofinansowanie projektów obejmujących po...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835875 2020-02-05 Małopolskie
Uruchomienie centrum wsparcia opiekunów ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835888 2020-02-05 Małopolskie
Zwiększenie dostępności usług społecznyc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835876 2020-02-05 Małopolskie
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wielicz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835874 2020-02-05 Małopolskie
Ośrodek Wsparcia Opiekunów Nieformalnych...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835877 2020-02-04 Małopolskie
Uruchomienie Centrum Wsparcia Nieformaln...
835878 2020-02-04 Małopolskie
Centrum Asystenckie Wsparcia Opiekunów O...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835881 2020-02-04 Małopolskie
Wspornik - Punkt Wsparcia Opiekunów
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835884 2020-02-04 Małopolskie
Dom Seniora Św. Eliasza
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835886 2020-02-04 Małopolskie
Dom dziennego pobytu "Aktywny senior" Fu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835887 2020-02-04 Małopolskie
"W sile wieku 2"
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835870 2020-02-04 Małopolskie
Utworzenie placówki wsparcia dla senioró...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835864 2020-02-04 Małopolskie
Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835861 2020-02-04 Małopolskie
Centrum Spotkań Olszańska - Centrum spot...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833973 2020-01-29 Śląskie
Otwarcie placówki usług zdrowotnych "VIT...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833974 2020-01-29 Śląskie
Uruchomienie Centrum Usług Społecznościo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833975 2020-01-29 Śląskie
Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833980 2020-01-29 Śląskie
Skoordynowane Usługi w Subregionie Centr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833985 2020-01-29 Śląskie
Opieka Telemedyczna na Górnym Śląsku Ko...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833984 2020-01-29 Śląskie
Terapia Domowa (TD) Konkurs nr RPSL.09....
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833986 2020-01-29 Śląskie
Usługi społeczne dla osób niesamodzielny...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833991 2020-01-29 Śląskie
Pogodna Jesień Życia w Zabrzu III Konku...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833992 2020-01-29 Śląskie
Centrum Usług Społecznych - profesjonaln...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833994 2020-01-29 Śląskie
Wspieramy- Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinsty...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833995 2020-01-29 Śląskie
Rozwój usług społecznych w Siemianowicac...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu