Dotacje - Kultura i sztuka - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
845980 2020-03-31 Podkarpackie
Prace konserwatorskie polichromii ścienn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
842623 2020-03-12 Wielkopolskie
Renowacja cmentarza ofiar obozu zagłady
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
842621 2020-03-12 Wielkopolskie
Renowacja cmentarza
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
842626 2020-03-12 Podkarpackie
Remont Cmentarza Wojennego Ofiar Hitlery...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
842625 2020-03-12 Małopolskie
Cmentarz Partyzancki
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
842630 2020-03-12 Lubelskie
Renowacja mogiły wojennej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
842631 2020-03-12 Podkarpackie
Renowacja Cmentarza Wojennego z I Wojny ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
842633 2020-03-12 Pomorskie
Remont grobów masowych i oznakowanie cme...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
842634 2020-03-12 Małopolskie
Prace konserwatorskie na cmentarzu
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
842892 2020-03-12 Świętokrzyskie
Rekonstrukcja przywracająca pierwotny ch...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
842893 2020-03-12 Opolskie
Konserwacja krzyży nagrobnych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
842894 2020-03-12 Opolskie
Renowacja cmentarza wojennego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
842895 2020-03-12 Małopolskie
Modernizacja infrastruktury cmentarza wo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
842896 2020-03-12 Małopolskie
Odbudowa cmentarza wojskowego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
842897 2020-03-12 Łódzkie
Remont i konserwacja mogił poległych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
842898 2020-03-12 Małopolskie
Prace remontowo - konserwatorskie cmenta...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
842899 2020-03-12 Małopolskie
Renowacja cmentarza z I wojny światowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
842900 2020-03-12 Mazowieckie
Prace remontowe i konserwatorskie na cme...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
842620 2020-03-12 Małopolskie
Remont cmentarza
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841771 2020-03-09 Małopolskie
Ościół św. Piotra i Pawła, Opactwo Bened...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
842015 2020-03-09 Małopolskie
Budynek dawnego Ratusza i Sądu Grodzkieg...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
842039 2020-03-09 Dolnośląskie
Kościół pw. Wniebowzięcia NMP (XIV w.)
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
842584 2020-03-06 Małopolskie
Odsłonięcie spod wtórnych przemalowań i ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
840333 2020-03-03 Mazowieckie
Rewitalizację muru wraz z rewitalizacją ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
838614 2020-02-25 Podkarpackie
Konserwacja i restauracja czterech obraz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
839944 2020-02-25 Pomorskie
Kompleksowa konserwacja i restauracja ma...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830328 2020-01-02 Podkarpackie
Przebudowa Bieszczadzkiego Domu Kultury ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830330 2020-01-02 Podkarpackie
Ukryte skarby Muzeum Regionalnego w Jaśl...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu