Dotacje - Wyposażenie wnętrz - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
888951 2021-01-28 Śląskie
Przebudowa i wyposażenie pracowni zawodo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
880875 2020-12-10 Małopolskie
Budowa podziemnego zbiornika przeciwpoża...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
880880 2020-12-10 Małopolskie
Poprawa jakości świadczonych usług zdrow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881284 2020-12-10 Małopolskie
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sance o h...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881318 2020-12-10 Małopolskie
Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowe...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881324 2020-12-10 Małopolskie
Budowa przedszkola w Moszczenicy Niżnej ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881325 2020-12-10 Małopolskie
Rewitalizacja zabytkowego budynku mykwy ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881575 2020-12-10 Małopolskie
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istnie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881583 2020-12-10 Małopolskie
Wykończenie, wyposażenie, zagospodarowan...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881597 2020-12-10 Małopolskie
Remont piwnic, parteru i piętra, przebud...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882124 2020-12-10 Łódzkie
Budowa Sali gimnastycznej przy PSP Borzy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882207 2020-12-10 Lubuskie
Dostawa i montaż kontenerowych pomieszcz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882214 2020-12-10 Lubuskie
Budowa Rodzinnego Domu Dziecka
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882294 2020-12-10 Świętokrzyskie
Wybudowanie 3 obiektów z przeznaczeniem ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882499 2020-12-10 Świętokrzyskie
Sprzęt medyczny i wyposażenie w salach i...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882507 2020-12-10 Świętokrzyskie
Przebudowa Oddziału Chirurgii w budynku ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882516 2020-12-10 Świętokrzyskie
Działania rewitalizacyjne
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882532 2020-12-10 Świętokrzyskie
20 miejsc opieki nad dziećmi
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
880836 2020-12-09 Mazowieckie
Zakup ambulansów Modernizacja pomieszcze...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
880861 2020-12-09 Mazowieckie
Modernizacja, rozbudowa i wyposażenie bu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
880858 2020-12-09 Mazowieckie
Inwestycja obejmie budowę publicznego pr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
875697 2020-10-29 Śląskie
Wzrost konkurencyjności ośrodka noclegow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
875704 2020-10-29 Śląskie
Zakup innowacyjnych urządzeń i wyposażen...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
875132 2020-10-26 Dolnośląskie
Doposażenie w sprzęt komputerowy, biurow...
873801 2020-10-16 Zachodniopomorskie
Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
873907 2020-10-16 Mazowieckie
Doskonalenie zawodowe uczniów, wyposażen...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
873908 2020-10-16 Mazowieckie
Doskonalenie zawodowe uczniów, wyposażen...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
873909 2020-10-16 Mazowieckie
Doskonalenie zawodowe uczniów, wyposażen...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
874290 2020-10-16 Wielkopolskie
Edukacyjne laboratorium
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
873696 2020-10-15 Mazowieckie
Doskonalenie zawodowe uczniów, wyposażen...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu