Dotacje - Wyposażenie wnętrz - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
861909 2020-07-06 Lubelskie
Budowa oraz kompletne wyposażenie nowego...
860818 2020-07-01 Podlaskie
Utworzenie dwóch klubów seniora
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
860820 2020-07-01 Podlaskie
Utworzenie dwóch klubów seniora
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
861117 2020-07-01 Zachodniopomorskie
Tworzenie nowych miejsc opieki nad dzieć...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
861118 2020-07-01 Zachodniopomorskie
Utworzone miejsc dla dzieci w trzech pod...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
860752 2020-06-30 Opolskie
Zakup wyposażenia na potrzeby Zamku Górn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
860543 2020-06-29 Łódzkie
Wyposażenie pracowni językowej oraz budo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
860544 2020-06-29 Łódzkie
Wiedza plus sport – rozbudowa infrastruk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
860385 2020-06-26 Zachodniopomorskie
Doposażenie świetlicy wiejskiej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
859859 2020-06-24 Warmińsko-Mazurskie
Zakup niezbędnego sprzętu, środków dezyn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
859188 2020-06-23 Śląskie
Przebudowa i adaptacja zdegradowanego bu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
860401 2020-06-23 Zachodniopomorskie
Kuchnia marzeń- zakup nowego sprzętu
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
860409 2020-06-23 Zachodniopomorskie
Doposażenie zaplecza kuchennego GOK-U
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
860413 2020-06-23 Zachodniopomorskie
Wyposażenie zaplecza kuchennego Sali wie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
861041 2020-06-22 Śląskie
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zbytko...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
861092 2020-06-22 Śląskie
Zakup stołów oraz krzeseł celem wyposaże...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
861101 2020-06-22 Śląskie
Doposażenie świetlicy wiejskiej w Starom...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
861105 2020-06-22 Śląskie
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kotuli...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
861109 2020-06-22 Śląskie
Wyposażenie zaplecza kuchennego w ramach...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
861110 2020-06-22 Śląskie
Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
861245 2020-06-22 Śląskie
Zakup wyposażenia dla Świetlicy Wiejskie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
859189 2020-06-18 Śląskie
Rozbudowa i adaptacja zdegradowanego bud...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
859190 2020-06-18 Śląskie
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytko...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
858534 2020-06-14 Mazowieckie
Doposażenie i poprawa standardu stołówek...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
858535 2020-06-14 Mazowieckie
Doposażenie i poprawa standardu stołówek...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
858536 2020-06-14 Mazowieckie
Doposażenie i poprawa standardu stołówek...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
858537 2020-06-14 Mazowieckie
Doposażenie i poprawa standardu stołówek...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
858538 2020-06-14 Mazowieckie
Doposażenie i poprawa standardu stołówek...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
858531 2020-06-14 Mazowieckie
Doposażenie i poprawa standardu stołówek...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
858539 2020-06-14 Mazowieckie
Doposażenie i poprawa standardu stołówek...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu