Dotacje - Tereny zielone - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
844036 2020-03-20 Wielkopolskie
Budowa wiaty turystycznej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
844037 2020-03-20 Wielkopolskie
Budowa wiaty turystycznej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
844039 2020-03-20 Wielkopolskie
Budowa wiaty turystycznej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
844040 2020-03-20 Wielkopolskie
Budowa wiaty turystycznej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
844042 2020-03-20 Wielkopolskie
Budowa infrastruktury turystycznej na sz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
844044 2020-03-20 Wielkopolskie
Rowerowy kątek
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
842360 2020-03-12 Małopolskie
Modernizacja infrastruktury założenia og...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
842623 2020-03-12 Wielkopolskie
Renowacja cmentarza ofiar obozu zagłady
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
842621 2020-03-12 Wielkopolskie
Renowacja cmentarza
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
842626 2020-03-12 Podkarpackie
Remont Cmentarza Wojennego Ofiar Hitlery...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
842625 2020-03-12 Małopolskie
Cmentarz Partyzancki
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
842631 2020-03-12 Podkarpackie
Renowacja Cmentarza Wojennego z I Wojny ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
842634 2020-03-12 Małopolskie
Prace konserwatorskie na cmentarzu
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
842813 2020-03-12 Mazowieckie
Zachowanie historycznego charakteru cmen...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
842894 2020-03-12 Opolskie
Renowacja cmentarza wojennego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
842895 2020-03-12 Małopolskie
Modernizacja infrastruktury cmentarza wo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
842896 2020-03-12 Małopolskie
Odbudowa cmentarza wojskowego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
842897 2020-03-12 Łódzkie
Remont i konserwacja mogił poległych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
842898 2020-03-12 Małopolskie
Prace remontowo - konserwatorskie cmenta...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
842899 2020-03-12 Małopolskie
Renowacja cmentarza z I wojny światowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
842900 2020-03-12 Mazowieckie
Prace remontowe i konserwatorskie na cme...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
842620 2020-03-12 Małopolskie
Remont cmentarza
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
842901 2020-03-12 Lubelskie
Poprawa infrastruktury i estetyki cmenta...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
840496 2020-03-03 Mazowieckie
Budowa bulwaru nad Kobylanką
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
839707 2020-02-28 Świętokrzyskie
Zagospodarowanie zalewu „Andrzejówka”.
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
836487 2020-02-04 Podlaskie
Place zabaw
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
836484 2020-02-04 Podlaskie
Integracyjny plac zabaw
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
836495 2020-02-03 Podlaskie
Skwer, na którym mieszkańcy będą mogli o...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
836497 2020-02-03 Podlaskie
Plac zabaw
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
836510 2020-02-03 Podlaskie
Termomodernizacja budynku
Wartość: widoczna po zakupie dostępu