Dotacje - Tereny zielone - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1035133 2022-04-29 Mazowieckie
Nasadzenia zieleni przy ul. Słonecznej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035137 2022-04-29 Mazowieckie
Urządzenie terenu zieleni
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035138 2022-04-29 Mazowieckie
Realizacja błękitno-zielonej infrastru...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035135 2022-04-29 Mazowieckie
Ogród Społeczny
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035141 2022-04-29 Mazowieckie
Ielone płuca dla Płocka - nasadzenia w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035142 2022-04-29 Mazowieckie
"Rozwój błękitno- zielonej infrastruk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035140 2022-04-29 Mazowieckie
Błękitno-zielona infrastruktura
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035143 2022-04-29 Mazowieckie
Eko przystanki
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035134 2022-04-29 Mazowieckie
Poprawa jakości klimatu poprzez moderni...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035147 2022-04-29 Małopolskie
Wymiana trawy syntetycznej stanowiącej ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035205 2022-04-29 Małopolskie
Budowa siłowni plenerowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035332 2022-04-29 Małopolskie
Budowa krytej trybuny na boisku do piłk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035336 2022-04-29 Mazowieckie
Stworzenie nowego terenu zieleni
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035338 2022-04-29 Mazowieckie
Przebudowa/moderenizacja placu z fontann...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035340 2022-04-29 Mazowieckie
Zieleń wraca do rynku-modernizacja oraz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035341 2022-04-29 Mazowieckie
Utworzenie miejskiej zielonej przestrzen...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035339 2022-04-29 Mazowieckie
Wykonanie 2 Zielonych galerii edukacyjny...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035342 2022-04-29 Mazowieckie
Zakup zielonych wiat przystankowych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035343 2022-04-29 Mazowieckie
Stworzenie terenu zielonego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035344 2022-04-29 Mazowieckie
Wykonanie nasadzeń krzewów, bylin i tr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035335 2022-04-29 Mazowieckie
Rewitalizacja parku miejskiego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035348 2022-04-29 Małopolskie
Wymiana nawierzchni urazogennej (asfalto...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035350 2022-04-29 Małopolskie
Wykonanie przebudowy istniejącego przys...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035366 2022-04-29 Małopolskie
Budowa siłowni zewnętrznej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035368 2022-04-29 Mazowieckie
Podkowa Leśna dla klimatu
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035373 2022-04-29 Mazowieckie
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Pods...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035375 2022-04-29 Mazowieckie
Aranżacja i nasadzenia zieleni
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035372 2022-04-29 Małopolskie
Budowa zewnętrznego urządzenia Street ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035376 2022-04-29 Małopolskie
Ogólnodostępna strefa sportowo-rekreac...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035379 2022-04-29 Mazowieckie
Zielone przystanki
Wartość: widoczna po zakupie dostępu