Dotacje - Tereny zielone - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1284725 2023-10-23 Wielkopolskie
Żylicka strefa wiejskiego wyciszenia
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1284791 2023-10-23 Wielkopolskie
Doposażenie terenu przy Ośrodku Kultury ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1284792 2023-10-23 Wielkopolskie
Zakup wyposażenia do świetlicy i terenu ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1284821 2023-10-23 Wielkopolskie
Rozwijanie integracji mieszkańców poprze...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1284830 2023-10-23 Wielkopolskie
Biblioteka pod chmurką
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1284834 2023-10-23 Wielkopolskie
Doposażenie altany plenerowej w Mikulica...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1285070 2023-10-23 Wielkopolskie
Utworzenie strefy relaksu mieszkańca prz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1285075 2023-10-23 Wielkopolskie
Wyposażamy miejsce na wybryki w miejscow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1264627 2023-10-11 Dolnośląskie
Budowa infrastruktury turystycznej i rek...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1266992 2023-10-11 Kujawsko-Pomorskie
Poprawa infrastruktury sportowo- rekreac...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1267194 2023-10-11 Kujawsko-Pomorskie
Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne pr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1267197 2023-10-11 Kujawsko-Pomorskie
Budowa dróg na terenie Gminy Kamień Kraj...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1267199 2023-10-11 Kujawsko-Pomorskie
Przebudowa - modernizacja miejsko-gminne...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1267802 2023-10-11 Mazowieckie
Remont konserwatorski Cmentarza Wojenneg...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1269301 2023-10-11 Mazowieckie
Renowacja miejsca pamięci narodowej z Mo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1260373 2023-09-29 Dolnośląskie
Przebudowa dróg gruntowych wraz z oświet...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1261074 2023-09-29 Dolnośląskie
Budowa infrastruktury sportowej - stref ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1263666 2023-09-29 Lubuskie
Renowacja zabytkowego parku
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1263736 2023-09-29 Lubuskie
Renowacja cmentarza z początku XX w. w G...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1267758 2023-09-29 Mazowieckie
Konserwacja zabytkowego wyposażenia kośc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1267763 2023-09-29 Mazowieckie
Remont cmentarza wojennego w Wierszach
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1267765 2023-09-29 Mazowieckie
Rewaloryzacja oraz wykonanie robót budow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1267774 2023-09-29 Kujawsko-Pomorskie
Budowa boiska sportowego wraz z terenem ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1267766 2023-09-29 Mazowieckie
Przebudowa cmentarza Cholerycznego z 187...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1267780 2023-09-29 Kujawsko-Pomorskie
Budowa placów zabaw oraz doposażenie mie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1267786 2023-09-29 Kujawsko-Pomorskie
Budowa wielopokoleniowego placu rekreacj...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1269302 2023-09-29 Mazowieckie
Renowacja przestrzeni historycznej w Oku...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1276109 2023-09-29 Mazowieckie
Budowa/przebudowa zabytkowego Cmentarza ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1276145 2023-09-29 Mazowieckie
Kompleksowa pielęgnacja drzewostanu i te...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1276992 2023-09-29 Mazowieckie
Remont zabytkowego cmentarza z okresu I ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu