Dotacje - Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
844027 2020-03-20 Wielkopolskie
Urządzenia lekkoatletyczne - profesjonal...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
842254 2020-03-12 Małopolskie
Zakup mobilnej sceny plenerowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
842316 2020-03-12 Śląskie
Zakup książkomatu
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
842437 2020-03-12 Łódzkie
Zakup nowoczesnej, mobilnej sceny
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841904 2020-03-11 Pomorskie
Zaadaptowanie części pomieszczeń pod sal...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
840343 2020-03-03 Mazowieckie
Zakup i montaż urządzeń do zwalczania le...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
837866 2020-02-19 Lubelskie
Badania przemysłowe i prace rozwojowe w ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
837872 2020-02-19 Lubelskie
Innowacyjny mobilny system usuwający zan...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835201 2020-02-03 Dolnośląskie
Inwestycje w maszyny i urządzenia w celu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835198 2020-02-03 Dolnośląskie
Inwestycje w maszyny i urządzenia w celu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835206 2020-02-03 Dolnośląskie
Produkcja przyrządów spawalniczych indyw...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835209 2020-02-03 Dolnośląskie
Ulepszony proces obróbki metałi poprzez ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
834151 2020-01-30 Małopolskie
Budowa zadaszenia nad kontenerami zlokal...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
834156 2020-01-30 Małopolskie
Doposażenie PSZOK Konkurs nr RPMP.05.0...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
834140 2020-01-30 Małopolskie
Wyposażenie punktu napraw i punktu selek...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
834345 2020-01-29 Mazowieckie
Opracowanie i weryfikacja w warunkach rz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
834350 2020-01-29 Warmińsko-Mazurskie
Nowa generacja inteligentnych urządzeń d...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833244 2020-01-23 Małopolskie
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833080 2020-01-22 Dolnośląskie
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowe...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
829971 2020-01-09 Kujawsko-Pomorskie
Rozbudowa i doposażenie PSZOK, w szczegó...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830285 2020-01-02 Śląskie
Doposażenie pracowni do zajęć praktyczny...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830295 2020-01-02 Śląskie
Mistrzowie planowania - modernizacja i d...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830296 2020-01-02 Śląskie
Nowoczesne szkoły dla zawodów przyszłośc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830298 2020-01-02 Śląskie
Utworzenie sal do praktycznej nauki zawo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
828598 2019-12-20 Śląskie
Wagon cysterna do przewozu substancji ch...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827329 2019-12-10 Kujawsko-Pomorskie
Zakup nowoczesnych rzeczowych aktywów tr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827331 2019-12-10 Kujawsko-Pomorskie
Dywersyfikacja działalności firmy "TRANS...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu