Dotacje - Projektowanie - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1288315 2023-11-22 Wielkopolskie
Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Odd...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1264975 2023-10-11 Śląskie
Zaprojektowanie, nadzór i przygotowanie ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1268596 2023-10-11 Kujawsko-Pomorskie
Zaprojektowanie, wykonanie, nadzór dróg ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1262140 2023-10-04 Podkarpackie
Zaprojektowanie i budowa infrastruktury ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1260376 2023-09-29 Dolnośląskie
Rewitalizacja budynku Szkoły Muzycznej –...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1260988 2023-09-29 Lubuskie
Opracowanie dokumentacji projektowej na ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1262788 2023-09-29 Lubuskie
Opracowanie programu prac konserwatorski...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1267790 2023-09-29 Mazowieckie
Prace konserwatorskie przy fragmencie el...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1276113 2023-09-29 Mazowieckie
Wykonanie dokumentacji technicznej w zak...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1276149 2023-09-29 Małopolskie
Przygotowanie dokumentacji oraz przeprow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1271873 2023-09-27 Dolnośląskie
Wykonanie dokumentacji architektoniczno-...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1271891 2023-09-27 Dolnośląskie
Opracowanie dokumentacji projektowo kosz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1274478 2023-09-27 Dolnośląskie
Opracowanie kompletnej dokumentacji proj...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1274499 2023-09-27 Dolnośląskie
Wykonanie niezbędnych ekspertyz, badań w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1279184 2023-09-27 Dolnośląskie
Zabezpieczenie budynku Wysoka Łąka w Kow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1274696 2023-09-26 Małopolskie
Wykonanie prac projektowych i remontowo-...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1277030 2023-09-26 Małopolskie
Opracowanie programu prac konserwatorski...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1268641 2023-09-15 Kujawsko-Pomorskie
Przebudowa infrastruktury drogowej na te...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1247177 2023-09-08 Mazowieckie
Wykonanie projektu architektonicznego re...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1247180 2023-09-08 Mazowieckie
Wykonanie dokumentacji projektowej remon...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1247181 2023-09-08 Mazowieckie
Wykonanie dokumentacji projektowej remon...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1247179 2023-09-08 Mazowieckie
Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1218996 2023-07-06 Mazowieckie
Rewitalizacja budynku: Dworek Ryxa w Pra...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1203304 2023-05-22 Mazowieckie
Opracowanie dokumentacji projektowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1203303 2023-05-22 Mazowieckie
Termomodernizacja budynku
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1203267 2023-05-22 Śląskie
Przebudowa DW 948 od DK 52 do DW 946, w ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1203331 2023-05-22 Śląskie
Remont przejścia podziemnego w ciągu DK ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1200492 2023-05-18 Podlaskie
Przygotowanie audytów energetycznych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1200493 2023-05-18 Podlaskie
Przygotowanie audytów energetycznych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1200495 2023-05-18 Podlaskie
Przygotowanie audytów energetycznych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu