Dotacje - Komputery, informatyka, technika biurowa - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
847685 2020-04-10 Mazowieckie
Elektroniczny system centralnej oceny ry...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827095 2019-12-13 Dolnośląskie
RPO Pomoc Techniczna - zatrudnienie w UM...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
847686 2020-04-10 Mazowieckie
Uniwersalna platforma do projektowania i...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830312 2020-01-02 Śląskie
Plan Działań na rok 2020 w ramach Osi Pr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
868711 2020-08-31 Świętokrzyskie
Nowa siedziba Wydziału Prawa i Nauk Społ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
834387 2020-01-29 Świętokrzyskie
Innowacyjne przemysłowe suszarnie konwek...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
832730 2020-01-23 Dolnośląskie
Rozbudowa systemu zarządzania ruchem we ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830314 2020-01-02 Śląskie
Plan Działań na rok 2020 w ramach Osi Pr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827093 2019-12-13 Dolnośląskie
RPO Pomoc Techniczna 2014-2020 - DWUP
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830315 2020-01-02 Śląskie
Plan Działań na rok 2020 w ramach Osi Pr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827106 2019-12-13 Opolskie
Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830319 2020-01-02 Śląskie
Plan Działań na rok 2020 w ramach Osi Pr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827097 2019-12-13 Dolnośląskie
Obsługa zadań DIP w ramach PT 2020-2021
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827094 2019-12-13 Dolnośląskie
RPO Pomoc Techniczna w 2020-2022 r.
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
847684 2020-04-10 Mazowieckie
System niezawodnej i wiarygodnej dystryb...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
860583 2020-06-26 Śląskie
ECareMed - rozwój cyfrowych usług medycz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
847681 2020-04-10 Mazowieckie
System monitorowania kosztów leczenia
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
847683 2020-04-10 Mazowieckie
System rejestracji broni (srb)
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
834379 2020-01-29 Śląskie
System automatyzujący i optymalizujący p...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
867585 2020-08-24 Małopolskie
Opracowanie platformy do automatyzacji w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
873176 2020-10-06 Dolnośląskie
Centrum Wsparcia Badań Klinicznych: zbud...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830321 2020-01-02 Śląskie
Plan Działań na rok 2020 w ramach Osi Pr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
860822 2020-07-01 Śląskie
Wsparcie podmiotów leczniczych z terenu ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
847682 2020-04-10 Mazowieckie
System informatyczny służący stworzeniu ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
847680 2020-04-10 Mazowieckie
E-faktury specjalizowane - rozbudowa pla...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
860601 2020-06-26 Śląskie
ECareMed - rozwój cyfrowych usług medycz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
860582 2020-06-26 Śląskie
ECareMed - elektroniczna dokumentacja me...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
860584 2020-06-26 Śląskie
ECareMed - rozwój cyfrowych usług medycz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
860585 2020-06-26 Śląskie
ECareMed - Upowszechnienie Elektroniczne...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
860599 2020-06-26 Śląskie
ECareMed - Wdrożenie e- usług w Wojewódz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu