Dotacje - Energoelektryczna - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1285079 2023-10-23 Wielkopolskie
Głośniki i oświetlenie kupimy, estradę w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1264975 2023-10-11 Śląskie
Zaprojektowanie, nadzór i przygotowanie ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1261809 2023-10-04 Dolnośląskie
Uzbrojenie terenu inwestycyjnego przyleg...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1261805 2023-10-04 Dolnośląskie
Uzbrojenie terenu planowanej strefy prze...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1261807 2023-10-04 Dolnośląskie
Zapewnienie infrastruktury dla Wałbrzysk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1261808 2023-10-04 Dolnośląskie
Budowa/modernizacja infrastr. wodno -kan...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1261813 2023-10-04 Dolnośląskie
Budowa infrastruktury na terenach inwest...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1261814 2023-10-04 Dolnośląskie
Budowa infrastruktury dla terenów inwest...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1261816 2023-10-04 Dolnośląskie
Stworzenie warunków dla rozwoju Podstref...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1261830 2023-10-04 Dolnośląskie
Zwiększenie dostępności do terenów inwes...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1261839 2023-10-04 Kujawsko-Pomorskie
Budowa i przebudowa infrastruktury drogo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1261844 2023-10-04 Lubelskie
Rozwój strefy przemysłowej -Parczew Poln...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1261847 2023-10-04 Lubelskie
Uzbrojenie terenów przemysłowych w mieśc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1261866 2023-10-04 Łódzkie
Utworzenie strefy przemysłowej w rejonie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1261869 2023-10-04 Łódzkie
UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH NA TER...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1261870 2023-10-04 Łódzkie
Rozbudowa strefy inwestycyjnej w Radomsk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1261883 2023-10-04 Opolskie
Utworzenie strefy aktywności gospodarcze...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1261884 2023-10-04 Opolskie
Rozwój infrastruktury strefy przemysłowe...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1261886 2023-10-04 Opolskie
Budowa infrastruktury technicznej strefy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1262140 2023-10-04 Podkarpackie
Zaprojektowanie i budowa infrastruktury ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1262143 2023-10-04 Pomorskie
Budowa drogi wraz z niezbędną infrastruk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1262146 2023-10-04 Pomorskie
Budowa i przebudowa infrastruktury w Par...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1262147 2023-10-04 Pomorskie
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod fu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1261882 2023-10-04 Opolskie
Uzbrojenie Dobrodzieńskiej Strefy Inwest...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1260373 2023-09-29 Dolnośląskie
Przebudowa dróg gruntowych wraz z oświet...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1277870 2023-09-27 Dolnośląskie
Rewitalizacja i modernizacja sali gimnas...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1273788 2023-09-26 Małopolskie
Konserwacja zabytkowego muru przy koście...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1274621 2023-09-26 Małopolskie
Prace konserwatorskie ołtarza Ukrzyżowan...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1274704 2023-09-26 Małopolskie
Modernizacja instalacji elektrycznej w K...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1277021 2023-09-26 Małopolskie
Wymiana instalacji elektrycznej w zabytk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu