Dotacje - Wodno - kanalizacyjna - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1355203 2024-02-12 Podlaskie
Modernizacja infrastruktury sanitarnej w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1338939 2024-01-31 Łódzkie
Poprawa parametrów akustycznych sal dyd...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1300206 2024-01-23 Warmińsko-Mazurskie
Odtworzenie tradycji warmińsko-mazurski...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1299312 2023-12-04 Śląskie
Testowanie i wdrażanie nowoczesnych met...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1281546 2023-11-13 Kujawsko-Pomorskie
Remont zbiorników magazynujących wodę...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1267775 2023-10-11 Kujawsko-Pomorskie
Modernizacja infrastruktury wodno - ści...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1267793 2023-10-11 Kujawsko-Pomorskie
Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie N...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1267805 2023-10-11 Kujawsko-Pomorskie
Budowa sieci wodno – kanalizacyjnych n...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1267840 2023-10-11 Kujawsko-Pomorskie
Budowa oczyszczalni ścieków i kanaliza...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1267843 2023-10-11 Kujawsko-Pomorskie
Budowa oczyszczalni ścieków w miejscow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1268364 2023-10-11 Kujawsko-Pomorskie
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1268367 2023-10-11 Kujawsko-Pomorskie
Budowa oświetlenia drogowego w sołectw...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1268374 2023-10-11 Kujawsko-Pomorskie
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1268375 2023-10-11 Kujawsko-Pomorskie
Przebudowa, rozbudowa i modernizacja Sta...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1268383 2023-10-11 Kujawsko-Pomorskie
Modernizacja gospodarki komunalnej w mie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1268384 2023-10-11 Kujawsko-Pomorskie
Modernizacja i przebudowa WDK Sierakowo
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1268392 2023-10-11 Kujawsko-Pomorskie
Modernizacja infrastruktury wodno-kanali...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1268394 2023-10-11 Kujawsko-Pomorskie
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1268396 2023-10-11 Kujawsko-Pomorskie
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1268576 2023-10-11 Kujawsko-Pomorskie
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m....
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1268640 2023-10-11 Kujawsko-Pomorskie
Poprawa stanu infrastruktury wodno-kanal...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1270908 2023-10-11 Dolnośląskie
Przebudowa ujęcia wody „Betlejem' w K...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1264975 2023-10-11 Śląskie
Zaprojektowanie, nadzór i przygotowanie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1266071 2023-10-11 Dolnośląskie
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na t...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1266076 2023-10-11 Dolnośląskie
Zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Sz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1266077 2023-10-11 Dolnośląskie
Rewitalizacja obszarów miejskich wraz z...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1266953 2023-10-11 Kujawsko-Pomorskie
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na ob...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1266991 2023-10-11 Kujawsko-Pomorskie
Budowa studni głębinowych oraz zbiorni...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1267004 2023-10-11 Kujawsko-Pomorskie
Modernizacja stacji uzdatniania wody na ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1267008 2023-10-11 Kujawsko-Pomorskie
Pierwszy etap budowy sieci kanalizacyjne...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu