Dotacje - Wodno - kanalizacyjna - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
888919 2021-02-04 Łódzkie
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej n...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
888921 2021-02-04 Łódzkie
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
888924 2021-02-04 Łódzkie
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na u...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
888926 2021-02-04 Łódzkie
Budowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881372 2020-12-14 Małopolskie
Budowa systemu odwodnienia ul. Św. Huber...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
880880 2020-12-10 Małopolskie
Poprawa jakości świadczonych usług zdrow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
880890 2020-12-10 Małopolskie
Modernizacja stacji uzdatniania wody w m...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
880898 2020-12-10 Małopolskie
Rozbudowa sieci wodociągowej na obszarze...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
880902 2020-12-10 Małopolskie
Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
880906 2020-12-10 Małopolskie
Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowe...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
880910 2020-12-10 Małopolskie
Budowa sieci wodociągowej oraz zbiornika...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
880914 2020-12-10 Małopolskie
Zaprojektowanie, uzyskanie pozwolenia na...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
880915 2020-12-10 Małopolskie
Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczys...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
880926 2020-12-10 Małopolskie
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
880934 2020-12-10 Małopolskie
Budowa kanalizacji sanitarnej dla msc. D...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
880959 2020-12-10 Małopolskie
Budowa kolektora głównego kanalizacji sa...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881272 2020-12-10 Mazowieckie
Przebudowa i rozbudowa systemu zasilania...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881218 2020-12-10 Mazowieckie
Budowa stacji uzdatniania wody
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881275 2020-12-10 Małopolskie
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Po...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881288 2020-12-10 Małopolskie
Budowa zbiornika na wodę pitną ze stacją...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881290 2020-12-10 Małopolskie
Budowa kanalizacji sanitarnej w Słopnica...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881293 2020-12-10 Małopolskie
Przebudowa oczyszczalni ścieków
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881298 2020-12-10 Małopolskie
Przebudowa i zmiany sposobu użytkowania ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881307 2020-12-10 Małopolskie
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pom...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881313 2020-12-10 Małopolskie
Inwestycja obejmuje budowę Gminnego Ośro...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881317 2020-12-10 Małopolskie
Zaprojektowanie oraz wykonanie przebudow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881319 2020-12-10 Małopolskie
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881328 2020-12-10 Mazowieckie
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881330 2020-12-10 Mazowieckie
Budowa sieci wodociągowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881329 2020-12-10 Małopolskie
Poprawa jakości życia mieszkańców w sołe...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu