Dotacje - Wodno - kanalizacyjna - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
840341 2020-03-03 Mazowieckie
Wykonanie rezerwowego źródła zaopatrzeni...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
840498 2020-03-03 Mazowieckie
Budowa kanalizacji
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
840499 2020-03-03 Mazowieckie
Budowa kanalizacji
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
840500 2020-03-03 Mazowieckie
Budowa sieci wodociągowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
839882 2020-02-28 Świętokrzyskie
Nowoczesny system oczyszczania ścieków
840325 2020-02-26 Kujawsko-Pomorskie
Budowy kolektorów kanalizacji sanitarnej...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
838167 2020-02-18 Dolnośląskie
"Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk - konty...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
838164 2020-02-18 Dolnośląskie
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
838166 2020-02-18 Dolnośląskie
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zl...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
838165 2020-02-18 Dolnośląskie
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni śc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
838169 2020-02-18 Dolnośląskie
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na t...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
838170 2020-02-18 Dolnośląskie
Kompleksowe rozwiązanie problemów gospod...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
838168 2020-02-18 Dolnośląskie
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
838171 2020-02-18 Dolnośląskie
Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączam...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
837720 2020-02-13 Łódzkie
3-kilometrowy odcinek sieci wodno-kanali...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835487 2020-02-06 Pomorskie
Budowę kanalizacji deszczowej, sieci wod...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833196 2020-01-23 Kujawsko-Pomorskie
Budowa sieci wodociągowej Operacja typ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833194 2020-01-23 Kujawsko-Pomorskie
Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833197 2020-01-23 Kujawsko-Pomorskie
Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z ni...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833198 2020-01-23 Kujawsko-Pomorskie
Modernizacja stacji uzdatniania wody wra...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833199 2020-01-23 Kujawsko-Pomorskie
Modernizacja stacji uzdatniania wody wra...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833200 2020-01-23 Kujawsko-Pomorskie
Budowa stacji uzdatniania wody - w syste...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833201 2020-01-23 Kujawsko-Pomorskie
Przebudowa stacji uzdatniania wody - eta...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833208 2020-01-23 Małopolskie
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizac...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833210 2020-01-23 Małopolskie
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833213 2020-01-23 Małopolskie
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833242 2020-01-23 Małopolskie
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z prz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833243 2020-01-23 Małopolskie
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833244 2020-01-23 Małopolskie
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833251 2020-01-23 Małopolskie
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej o...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu