Dotacje - Wodno - kanalizacyjna - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1281546 2023-11-13 Kujawsko-Pomorskie
Remont zbiorników magazynujących wodę na...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1264975 2023-10-11 Śląskie
Zaprojektowanie, nadzór i przygotowanie ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1266071 2023-10-11 Dolnośląskie
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na t...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1266076 2023-10-11 Dolnośląskie
Zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Szc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1266077 2023-10-11 Dolnośląskie
Rewitalizacja obszarów miejskich wraz z ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1266991 2023-10-11 Kujawsko-Pomorskie
Budowa studni głębinowych oraz zbiornikó...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1267004 2023-10-11 Kujawsko-Pomorskie
Modernizacja stacji uzdatniania wody na ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1267008 2023-10-11 Kujawsko-Pomorskie
Pierwszy etap budowy sieci kanalizacyjne...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1267010 2023-10-11 Kujawsko-Pomorskie
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1267030 2023-10-11 Kujawsko-Pomorskie
Modernizacja stacji uzdatniania wody w m...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1267793 2023-10-11 Kujawsko-Pomorskie
Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie No...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1267805 2023-10-11 Kujawsko-Pomorskie
Budowa sieci wodno – kanalizacyjnych na ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1267840 2023-10-11 Kujawsko-Pomorskie
Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacj...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1267843 2023-10-11 Kujawsko-Pomorskie
Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowoś...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1261809 2023-10-04 Dolnośląskie
Uzbrojenie terenu inwestycyjnego przyleg...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1261805 2023-10-04 Dolnośląskie
Uzbrojenie terenu planowanej strefy prze...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1261807 2023-10-04 Dolnośląskie
Zapewnienie infrastruktury dla Wałbrzysk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1261808 2023-10-04 Dolnośląskie
Budowa/modernizacja infrastr. wodno -kan...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1261813 2023-10-04 Dolnośląskie
Budowa infrastruktury na terenach inwest...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1261814 2023-10-04 Dolnośląskie
Budowa infrastruktury dla terenów inwest...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1261816 2023-10-04 Dolnośląskie
Stworzenie warunków dla rozwoju Podstref...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1261830 2023-10-04 Dolnośląskie
Zwiększenie dostępności do terenów inwes...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1261839 2023-10-04 Kujawsko-Pomorskie
Budowa i przebudowa infrastruktury drogo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1261844 2023-10-04 Lubelskie
Rozwój strefy przemysłowej -Parczew Poln...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1261847 2023-10-04 Lubelskie
Uzbrojenie terenów przemysłowych w mieśc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1261864 2023-10-04 Lubuskie
Poprawa warunków obsługi i rozwoju teren...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1261866 2023-10-04 Łódzkie
Utworzenie strefy przemysłowej w rejonie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1261867 2023-10-04 Łódzkie
Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1261869 2023-10-04 Łódzkie
UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH NA TER...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1261870 2023-10-04 Łódzkie
Rozbudowa strefy inwestycyjnej w Radomsk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu