Dotacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
845185 2020-03-26 Kujawsko-Pomorskie
Prasa cyfrowa
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
844641 2020-03-23 Kujawsko-Pomorskie
Środki ochrony osobistej, testy w kierun...
844642 2020-03-23 Kujawsko-Pomorskie
Środki ochrony osobistej, testy w kierun...
843043 2020-03-17 Kujawsko-Pomorskie
Dzienny Dom Senior+
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
843047 2020-03-17 Kujawsko-Pomorskie
Dzienny Dom Senior+
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
842769 2020-03-13 Kujawsko-Pomorskie
Respiratory i izolatory transportowe.
842408 2020-03-12 Kujawsko-Pomorskie
Zakup wyposażenia
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
842007 2020-03-09 Kujawsko-Pomorskie
Zamek pokrzyżacki (XIII/XIV w.)
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
840317 2020-02-27 Kujawsko-Pomorskie
Zakup i montaż mikroinstalacji fotowolta...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833104 2020-01-22 Kujawsko-Pomorskie
Budowa naziemnego zbiornika wody czystej...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833127 2020-01-22 Kujawsko-Pomorskie
Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdat...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833161 2020-01-22 Kujawsko-Pomorskie
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłącz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833168 2020-01-22 Kujawsko-Pomorskie
Poprawa warunków życia mieszkańców poleg...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833181 2020-01-22 Kujawsko-Pomorskie
Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831368 2020-01-10 Kujawsko-Pomorskie
Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewó...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831369 2020-01-10 Kujawsko-Pomorskie
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 270 Brze...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831383 2020-01-10 Kujawsko-Pomorskie
Budowa miejsca opieki nad dziećmi do lat...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827982 2019-12-19 Kujawsko-Pomorskie
Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskieg...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
828003 2019-12-19 Kujawsko-Pomorskie
Poprawa efektywności energetycznej poprz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
828004 2019-12-19 Kujawsko-Pomorskie
Poprawa efektywności energetycznej poprz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
828009 2019-12-19 Kujawsko-Pomorskie
Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrod...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
828010 2019-12-19 Kujawsko-Pomorskie
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstaw...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
828012 2019-12-19 Kujawsko-Pomorskie
Kompleksowa modernizacja energetyczna ob...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
828017 2019-12-19 Kujawsko-Pomorskie
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowoś...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
828748 2019-12-19 Kujawsko-Pomorskie
Moje bezpieczne miejsce Konkurs nr RPKP...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827217 2019-12-16 Kujawsko-Pomorskie
Wdrożenie innowacji na rynku diagnostyki...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827225 2019-12-16 Kujawsko-Pomorskie
Dywersyfikacja działalności przedsiębior...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827149 2019-12-13 Kujawsko-Pomorskie
Fundusz Badań i Wdrożeń II Konkurs RPKP...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827319 2019-12-10 Kujawsko-Pomorskie
Zakup środków trwałych oraz WNiP w celu ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827329 2019-12-10 Kujawsko-Pomorskie
Zakup nowoczesnych rzeczowych aktywów tr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu