Dotacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1376570 2024-03-06 Dolnośląskie
Droga dojazdowa do gruntów rolnych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1377962 2024-03-06 Dolnośląskie
Droga dojazdowa do gruntów rolnych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1378419 2024-03-06 Dolnośląskie
Droga dojazdowa do gruntów rolnych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1378422 2024-03-06 Dolnośląskie
Droga dojazdowa do gruntów rolnych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1378426 2024-03-06 Dolnośląskie
Droga dojazdowa do gruntów rolnych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1295851 2023-12-04 Dolnośląskie
Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gm...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1295853 2023-12-04 Dolnośląskie
Wymiana nieenergoszczędnych punktów ś...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1295855 2023-12-04 Dolnośląskie
Modernizacja infrastruktury oświetlenio...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1295861 2023-12-04 Dolnośląskie
Wymiana opraw oświetleniowych na tereni...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1295863 2023-12-04 Dolnośląskie
Modernizacja oświetlenia na terenie Gmi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1288272 2023-11-23 Dolnośląskie
Na przebudowę dróg wewnętrznych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1288274 2023-11-23 Dolnośląskie
Na przebudowę ulicy B. Prusa
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1288258 2023-11-23 Dolnośląskie
Na przebudowę drogi powiatowej nr 3193D
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1289024 2023-11-23 Dolnośląskie
Na termomodernizację, remont lub wyposa...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1279173 2023-11-13 Dolnośląskie
Renowacja budynku Zespołu Szkół Zawod...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1281548 2023-11-13 Dolnośląskie
Gminne pracownie komputerowe: komputery...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1281560 2023-11-13 Dolnośląskie
Gminne pracownie komputerowe: komputery...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1269270 2023-10-11 Dolnośląskie
Kontynuacja prac konserwatorskich przy w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1269275 2023-10-11 Dolnośląskie
Konserwacja ołtarza Ukrzyżowania z pó...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1269276 2023-10-11 Dolnośląskie
Przebudowa obiektów dawnego klasztoru w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1269296 2023-10-11 Dolnośląskie
„Remont elewacji kościoła p.w. Św. ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1269360 2023-10-11 Dolnośląskie
Rewitalizacja zabytkowego budynku na ter...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1266071 2023-10-11 Dolnośląskie
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na t...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1266074 2023-10-11 Dolnośląskie
Budowa świetlicy wiejskiej w Podolanach...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1276119 2023-09-29 Dolnośląskie
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ko...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1276125 2023-09-29 Dolnośląskie
Remont elewacji kamienicy mieszkalnej w ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1276127 2023-09-29 Dolnośląskie
Wymiana pokrycia dachu kościoła św. J...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1186578 2023-04-12 Dolnośląskie
Kościół filialny pw. św. Antoniego (...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1188969 2023-04-12 Śląskie
Kościół przyklasztorny pw. Podwyższe...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1056110 2022-09-09 Dolnośląskie
Budowa gminnej instalacji fotowoltaiczne...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu