Dotacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
882289 2020-12-10 Świętokrzyskie
Kompleksowa modernizacja Centrum Edukacy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882290 2020-12-10 Świętokrzyskie
Doposażenie w sprzęt medyczny
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882291 2020-12-10 Świętokrzyskie
Przeprowadzenie prac adaptacyjnych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882288 2020-12-10 Świętokrzyskie
Modernizacja kotłowni i sieci c.o - wymi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882295 2020-12-10 Świętokrzyskie
Utworzenie Pracowni Rezonansu Magnetyczn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882294 2020-12-10 Świętokrzyskie
Wybudowanie 3 obiektów z przeznaczeniem ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882512 2020-12-10 Świętokrzyskie
Budowa świetlic wiejskich
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882531 2020-12-10 Świętokrzyskie
Uzupełnienie sieci wodociągowej i kanali...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882532 2020-12-10 Świętokrzyskie
20 miejsc opieki nad dziećmi
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882533 2020-12-10 Świętokrzyskie
Docieplenie ścian zewnętrznych piwnic, ś...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882534 2020-12-10 Świętokrzyskie
Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatnia...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882535 2020-12-10 Świętokrzyskie
Termomodernizacja
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882536 2020-12-10 Świętokrzyskie
Stacji uzdatniania wody, modernizacja oc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882538 2020-12-10 Świętokrzyskie
Budowa kanalizacji sanitarnej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882539 2020-12-10 Świętokrzyskie
Rozbudowa szkoły
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882537 2020-12-10 Świętokrzyskie
Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z bu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882553 2020-12-10 Świętokrzyskie
Ciąg komunikacyjny
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882554 2020-12-10 Świętokrzyskie
Modernizacja oczyszczalni ścieków
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882552 2020-12-10 Świętokrzyskie
Budowa wodociągu
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
877501 2020-11-13 Świętokrzyskie
Przebudowa teatru
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
877507 2020-11-10 Świętokrzyskie
Zakup aparatów USG, urządzeń do wykonywa...
877509 2020-11-10 Świętokrzyskie
Zakup aparatów USG, urządzeń do wykonywa...
877510 2020-11-10 Świętokrzyskie
Zakup aparatów USG, urządzeń do wykonywa...
877511 2020-11-10 Świętokrzyskie
Zakup aparatów USG, urządzeń do wykonywa...
877512 2020-11-10 Świętokrzyskie
Zakup aparatów USG, urządzeń do wykonywa...
877514 2020-11-10 Świętokrzyskie
Zakup aparatów USG, urządzeń do wykonywa...
875561 2020-10-30 Świętokrzyskie
Urządzenia do przeprowadzania testów szy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
875562 2020-10-30 Świętokrzyskie
Dofinansowanie trzech izolatek dla pacje...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
875560 2020-10-28 Świętokrzyskie
Zakup niezbędnych środków ochrony osobis...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
873909 2020-10-16 Mazowieckie
Doskonalenie zawodowe uczniów, wyposażen...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu