Dotacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1385279 2024-03-24 Dolnośląskie
Droga dojazdowa do gruntów rolnych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1385281 2024-03-24 Dolnośląskie
Droga dojazdowa do gruntów rolnych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1385325 2024-03-24 Dolnośląskie
Zakup sprzętu pomiarowego i informatycz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1385336 2024-03-24 Dolnośląskie
Pomiary geodezyjne oraz sprawdzenie klas...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1385354 2024-03-24 Dolnośląskie
Droga dojazdowa do gruntów rolnych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1379517 2024-03-11 Dolnośląskie
Pomiary geodezyjne oraz sprawdzenie klas...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1379520 2024-03-11 Dolnośląskie
Zakup sprzętu pomiarowego i informatycz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1379531 2024-03-11 Dolnośląskie
Droga dojazdowa do gruntów rolnych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1379534 2024-03-11 Dolnośląskie
Droga dojazdowa do gruntów rolnych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1348328 2024-02-12 Dolnośląskie
Uatrakcyjnienie i dalszy rozwój repertu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1351894 2024-02-12 Dolnośląskie
Wymiana parku oświetleniowego na rozwi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1354616 2024-02-12 Dolnośląskie
Teatr Wirtualny
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1321182 2024-01-31 Dolnośląskie
Dyskusyjne Kluby Książki
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1324196 2024-01-31 Dolnośląskie
Dyskusyjne Kluby Książki
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1338950 2024-01-31 Dolnośląskie
Modernizacja i zakup wyposażenia sal wy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1295670 2023-12-04 Dolnośląskie
Modernizacja oświetlenia ulicznego na t...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1295826 2023-12-04 Dolnośląskie
Doświetlenie miejsc publicznych na tere...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1295829 2023-12-04 Dolnośląskie
Modernizacja gminnego oświetlenia drogo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1295834 2023-12-04 Dolnośląskie
Modernizacja opraw oświetlenia dróg w ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1295839 2023-12-04 Dolnośląskie
Modernizacja oświetlenia na terenie Gmi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1295842 2023-12-04 Dolnośląskie
Modernizacja oświetlenia drogowego na t...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1289023 2023-11-23 Dolnośląskie
Na termomodernizację, remont lub wyposa...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1278832 2023-11-13 Małopolskie
Zakupu systemu holterowskiego pomiaru ci...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1278859 2023-11-13 Dolnośląskie
Zakupu systemu holterowskiego pomiaru ci...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1278868 2023-11-13 Dolnośląskie
Zakupu systemu holterowskiego pomiaru ci...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1278871 2023-11-13 Dolnośląskie
Zakupu systemu holterowskiego pomiaru ci...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1279169 2023-11-13 Dolnośląskie
Remont konserwatorski elewacji kościoł...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1279170 2023-11-13 Dolnośląskie
Remont blaszanego pokrycia dachów korpu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1279179 2023-11-13 Dolnośląskie
Konserwacja elewacji wieży gotyckiej ka...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1279180 2023-11-13 Dolnośląskie
Prace konserwatorskie i restauratorskie ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu