Dotacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
860599 2020-06-26 Śląskie
ECareMed - Wdrożenie e- usług w Wojewódz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
860567 2020-06-25 Śląskie
Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gmi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
860569 2020-06-25 Śląskie
Poprawa efektywności energetycznej oświe...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
860571 2020-06-25 Śląskie
Poprawa efektywności energetycznej oświe...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
859710 2020-06-19 Śląskie
Wdrożenie na rynek innowacyjnych rozwiąz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
859722 2020-06-19 Śląskie
Wdrożenie innowacyjnej technologii produ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
859195 2020-06-18 Śląskie
Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
859063 2020-06-17 Śląskie
Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
859067 2020-06-17 Śląskie
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z prz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
859042 2020-06-16 Śląskie
Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przeds...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
859044 2020-06-16 Śląskie
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w T...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
859221 2020-06-15 Śląskie
Droga dojazdowa do pól ul. Polna w msc. ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
859236 2020-06-15 Śląskie
Droga transportu rolnego Okrąglik Żuraw ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
858845 2020-06-12 Śląskie
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
858889 2020-06-12 Śląskie
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
859096 2020-06-12 Śląskie
Droga dojazdowa do gruntów rolnych, etap...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
859228 2020-06-12 Śląskie
Droga dojazdowa do pól w soł. Stanisławi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
859240 2020-06-12 Śląskie
Droga transportu rolnego w obr. Zarębice
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
859243 2020-06-12 Śląskie
Droga transportu rolnego w msc. Soborzyc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
859248 2020-06-12 Śląskie
Droga dojazdowa do gruntów rolnych w obr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
859314 2020-06-12 Śląskie
Droga dojazdowa ul.Leśna w Zrębicach
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
859323 2020-06-12 Śląskie
Droga transportu rolnego w obr.Przyrów, ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
859325 2020-06-12 Śląskie
Droga transportu rolnego w msc.Hucisko d...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
859326 2020-06-12 Śląskie
Droga gminna wewnętrzna ul.Ściegienna w ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
858860 2020-06-10 Śląskie
Budowa wodociągu i kanalizacji w miejsco...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
858872 2020-06-10 Śląskie
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
858903 2020-06-10 Śląskie
Budowa wodociągu i kanalizacji w miejsco...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
858120 2020-06-08 Śląskie
Prace remontowo-adaptacyjne i doposażeni...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
857449 2020-06-04 Śląskie
Zakup niezbędnego sprzętu, aparatury med...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
858164 2020-06-04 Śląskie
Prace remontowo-adaptacyjne i doposażeni...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu