Dotacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1032944 2022-04-22 Śląskie
Przebudowa i remont Gminnego Ośrodka Ku...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1033262 2022-04-22 Śląskie
Niedziela Nowego Tysiąclecia Online Dru...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1032364 2022-04-11 Podkarpackie
Doposażenie sali widowiskowej Domu Kult...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1031539 2022-03-17 Śląskie
Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Do...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1026485 2022-02-16 Śląskie
Rozbudowa dróg gminnych nr 599 023S (ul...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1026518 2022-02-16 Śląskie
Budowa drogi gminnej ul. Szmaragdowej w ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1026519 2022-02-16 Śląskie
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej - u...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1026523 2022-02-16 Śląskie
Przebudowa drogi gminnej ulicy Szkolnej ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1026559 2022-02-16 Śląskie
Przebudowa ulicy Herbskiej w Cisiu, gmin...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1026560 2022-02-16 Śląskie
Przebudowa drogi gminnej ulicy Kasprowic...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1026580 2022-02-16 Śląskie
Przebudowa drogi gminnej Nr 706001S ulic...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1026581 2022-02-16 Śląskie
Remont części ul. Magazynowej w Gminie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1026582 2022-02-16 Śląskie
Przebudowa drogi gminnej, ulicy Strażac...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1026585 2022-02-16 Śląskie
Przebudowa i budowa drogi gminnej w Rudn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1027246 2022-02-16 Śląskie
Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1027247 2022-02-16 Śląskie
Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1027256 2022-02-16 Śląskie
Przebudowa drogi powiatowej nr 1093 S na...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1027258 2022-02-16 Śląskie
Rozbudowa ul. Jesiennej od ul. Rydza-Śm...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
969532 2021-10-25 Śląskie
Budowa 1 etapu kanalizacji sanitarnej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
969592 2021-10-25 Śląskie
E-usługi dla mieszkańców
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
969593 2021-10-25 Śląskie
Modernizacja budynku remizy OSP wraz z u...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
969594 2021-10-25 Śląskie
Modernizacja dróg gminnych - ul. Polnej...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
969692 2021-10-25 Śląskie
Budowa dwuoddziałowego przedszkola ora...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
969696 2021-10-25 Śląskie
Przebudowa ulicy Żurawskiej i łącznik...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
970021 2021-10-25 Śląskie
Remont drogi gminnej w Zawadzie ul. Dłu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
970022 2021-10-25 Śląskie
Remont drogi gminnej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
970025 2021-10-25 Śląskie
Budowa budynku klubowego dla GLKS w Kło...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
970030 2021-10-25 Śląskie
Budowa integracyjnego zespołu przedszko...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
970032 2021-10-25 Śląskie
Przebudowa ulicy Szmaragdowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
970034 2021-10-25 Śląskie
Modernizacja boiska oraz instalacja ośw...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu